Rocznik 2021
Wokół "kompleksu wypędzenia" : polska debata historyczna w pierwszej dekadzie po przełomie w stosunkach bilateralnych = On the "expulsion complex" : Polish historical debate in the first decade after the brakthrough in bilateral relations
Działalność ks. Stefana Wyszyńskiego jako chrześcijańskiego społecznika
Brak okładki
Droga do kapłaństwa oraz początki pracy duszpasterskiej i apostolatu pióra Franciszka Świątka CSsR (1889-1976)
Mówienie koleją, mówienie o kolei : kolej w literaturze polskiego dwudziestolecia międzywojennego
Wydatki podskarbiego wielkiego litewskiego Mikołaja Kiszki na sejmie walnym warszawskim 1642 roku
 
Rocznik 2022
Ziemia Chrzypska pod niemiecką okupacją
contribution of Galician engineers and entrepreneurs to the development of oil drilling methods
Słownik gwar Lubelszczyzny. T. 10,
Festung Krakau : Kraków w cieniu twierdzy : 1850-1914
Polska Akademia Umiejętności 1872-2022 = Polish Academy of Arts and Sciences 1872-2022
 
Rocznik 2023
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ameryka. O pisarstwie Czesława Miłosza
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Biėlorussie XVIe-XXe siėcles
Brak okładki
Mój poeta. Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Oskar Miłosz [1877-1939]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Poszukiwanie realności. Literatura, dokument, Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemu
Brak okładki
Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen
Brak okładki
Schwieriger Dialog, Ein. Polnisch-deutsch-österreichische Theaterkontakte nach 1945
Brak okładki
Księga Janion
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe