Rocznik 2021
Walka o kształt unii polsko-litewskiej na sejmie warszawskim 1563/1564
Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych starej Warszawy - recenzja]
Jak to w lasach myśliborskich drzewiej bywało : 75 lat nadleśnictwa Myślibórz : 1945-2020
Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania
Czerwono-biało-czerwona Łódź : lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL
 
Rocznik 2022
Pokolenia PRL : ruch studencki w Polsce 1944-1989
Brak okładki
Retro Poznan' tobto 20-tì, 30-tì roki XX stolìttâ
Frontem do historii : pisma prometejskie
Junak Smyk : szczecińskie motolegendy
Wizja muzealnictwa Feliksa Kopery na tle muzealnictwa krakowskiego w latach międzywojennych
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Geneza i rozwój ruchu ludowego w powiecie brzozowskim od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku
Rajd pamięci oddziału porucznika Kazimierza Wiśniewskiego : droga świętego Jakuba "ścieżka powstańców 1863" : Szydłowiec - Wąchock 2023
Arystokrata ducha : święty arcybiskup Józef Bilczewski (1860-1923) we wspomnieniach
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... : 105 lat Szkoły Średniej w Szczekocinach
17. Pułk Ułanów Wielkopolskich
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku
Brak okładki
Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór). Ogólnopolskie Sympozjum, Kielce 24-25 luty 1992
Wszystkie czasy przeszłe
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
Brak okładki
Miłosz. A biography
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Problemy historii wojskowości w kraju i na obczyźnie po wrześniu 1939 roku. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany pamięci nestora historyków polskich profesora Józefa Jasnowskiego (1906-2009)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Schwieriger Dialog, Ein. Polnisch-deutsch-österreichische Theaterkontakte nach 1945
Brak okładki
Zagadka domu Pueyrredóna. Wokół dzienników Gombrowicza
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Listy 1941-1956
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu