Rocznik 2021
Bieg życia ks. prof. zw. dra hab. Jana Związka we wspomnieniach świadków : (1937-2020)
Sojusz narodu polskiego z morzem : święto morza w Gdyni 1932-1939
Przeciw socjalistom : Komunistyczna Partia Robotnicza Polski/Komunistyczna Partia Polski wobec Polskiej Partii Socjalistycznej : wypisy z prasy i dokumentów (1918-1938)
Goroda Rusi v voennyh operaciâh Pâstov protiv Rûrikovičej (XI - seredina XIV vv.). čast' 2
Na styku światów : wybrane kolekcje artystyczne Muzeum Okręgowego w Lesznie
 
Rocznik 2022
Nove bačennâ minulogo v ukraïnsʹko-polʹskomu dìalozì : či možlivo vìdmovitisâ vìd zastarìlih stereotipìv = A new view of the past in the Ukrainian-Polish dialogue : is it possible to reject rusty stereotypes
Brak okładki
Lustra : Franciszka Arnsztajnowa
Brak okładki
100 lat naszej szkoły : dzieje Szkoły Podstawowej w Markach-Strudze : 1921-2021
Brak okładki
Warszewo, Osów, Głębokie = Warsow, Wussow, Glambeck
Brak okładki
Miana naszych przodków : nazwy osobowe mieszkańców okolic Fajsławic od połowy VII do początku XX wieku
 
Rocznik 2023
Rozwój gospodarczy i społeczny republik Kaukazu Południowego
Polonia - etnografia polityczna - niepodległość : księga dedykowana Janowi Sękowi
Prasa wydawana w powiecie świeckim w latach 1920-1939
Sulechów - Cigacice, przełom stycznia i lutego 1945 : radziecki blitzkrieg
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
Brak okładki
Religia mrocznych lasów pogranicza. (Ernst Wiechert [1887-1950], Czesław Miłosz)
Brak okładki
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
Brak okładki
Miłosz. A biography
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe drugie
Brak okładki
Księga Janion
Witold Gombrowicz - ja!
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Twórcy państwowości polskiej. Daszyński, Dmowski, Korfanty, Paderewski, Piłsudski, Witos
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Jeźdźcy olimpijscy
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)