Rocznik 2021
Byli powstańcy śląscy w szeregach Policji Województwa Śląskiego 1922-1939
Chronografia ważniejszych komponentów publicystyki pelplińskiego "Pielgrzyma". Cz. 3,
Zamoyscy i Żółkiewscy w XVI/XVII wieku : meandry zależności
Słowiańszczyzna w podręcznikach : studium socjologiczne nad możliwością budowania alternatywnych narracji historycznych o początkach państwa polskiego
Wielkopolski artysta-ziemianin wobec wydarzeń Wielkiej Wojny : obrazy Jerzego Hulewicza (1886-1941) o tematyce wojennej w świetle zachowanych źródeł
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Wspomnienia o ks. Stanisławie Szpetnarze Patronie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie
Brak okładki
Franciszek Żmurko : portrety kobiet i półakty na karcie pocztowej z początku XX wieku
Nowa muzyka rosyjska w oczach polskiej krytyki muzycznej (1918-1939) : Skriabin, Strawiński, Prokofiew
Brak okładki
Czasy, ludzie, wydarzenia : ocalić od zapomnienia
Historia wąbrzeskich młynów i spichrzy od 1948 do 2004 roku
 
Rocznik 2023
Wartime rescue of Jews by the Polish catholic clergy : the testimony of survivors and rescuers. Vol. 2
Maria Lubomirska : w słowach i obrazach
Bez prawa powrotu
My z "Marcinka" : matura 1973
Posesja przy ulicy Krakowskiej pod numerem 30 na krakowskim Kazimierzu : ponowne przedstawienie problematyki historycznej oraz rekonstrukcja zabudowy : (od XVI do XVIII wieku)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1-3
Brak okładki
Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 2: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian
Brak okładki
Miłosz w Warszawie. Percepcja przestrzeni nieoswojonej
Portrety z historią
Brak okładki
My Century. The Odyssey of a Polish Intellectual
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Język - literatura - folklor
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 1
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Rafał Malczewski [1892-1965] i mit Zakopanego. [T. 1]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
Brak okładki
Technikum Finansowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne im. St. Staszica, Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica, Zespół Szkół nr 8 im. St. Staszica: 1951-2011
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu