Rocznik 2021
protection of the northern borders of the Kingdom of Hungary (Slovakia) with Poland in the Middle Ages
Pobyty Marii Kazimiery de la Grange D'Arquien Sobieskiej w Gdańsku i Prusach Królewskich w latach 1668-1697
Praktyk, który obroni doktorat, to na uczelni ewenement : rozmowa z Teresą Szarek
Brak okładki
Sztafeta pokoleń trwa" : 100-lat istnienia "Czerwoniaka" : LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
Bez pana i plebana : 111 gawęd z ludowej historii Śląska
 
Rocznik 2022
Opór prowincjonalnych farmaceutów podczas okupacji niemieckiej na podstawie wspomnień z lat 1939-1945
Pisarze pogranicza białorusko-polskiego w pracach Zygmunta Glogera : (na podstawie "Dolinami rzek : opisów podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy")
Teatr plastycznej metafory : scenografie Jadwigi Mydlarskiej-Kowal
Trochę szczęścia : dziesięć lat łagru i zesłania 1945-1955
Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Z. 3,
 
Rocznik 2023
Cztery skały : Paweł VI, Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło
Brak okładki
Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 : wersja skrócona
Brak okładki
Grudziądzkie ślady Powstania Styczniowego : w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
Kult świętego Huberta w Małopolsce
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Od Kasprowicza do Miłosza. Studia z dziejów kultury i literatury
Brak okładki
Miłosz. Autobiografia. Cztery eseje
Brak okładki
Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Duchy Europy. Wokół dzieła i myśli Czesława Miłosza, Jana Patočki i Istvána Bibó
Brak okładki
Szkice wileńskie. Rozprawy i eseje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Wańkowicz etnografem?
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku
Brak okładki
Listy 1950-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Wincenty Witos w rękach NKWD
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Art of the Orient