Rocznik 2021
Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowie (1869-2020)
Kaliska Rodzina Katyńska
Non omnis moriar : pochowani w kryptach wybranych poznańskich kościołów
Pałace Wilna XVII-XVIII wieku
Wpływ Okrągłego Stołu na wybory czerwcowe
 
Rocznik 2022
Igrzyska lekkoatletów : olimpijska historia lekkoatletyki 1896-2020. T. 8,
Dynamika imperiów-cywilizacji a system światowy
Sherman 75 mm. vol. 3
Zielony Trójkąt" : antykomunistyczny związek zbrojny w Wielkopolsce 1945 : żołnierze i współpracownicy z powiatu gnieźnieńskiego
Zagubione wioski Puszczy Piskiej : nieznana historia mazurskiego pogranicza. [T.] 2,
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje, dokumenty, głosy
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza
Brak okładki
Operacja "Poeta". Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz (30 VI 1911 - 14 VIII 2004)
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Korespondencja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Portrety
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
W kręgu polskich mitów literackich XX wieku: Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska
Brak okładki
Witold Gombrowicz wśród Czechów
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Brak okładki
Gombrowicze
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej w czasie wojny polsko-bolszewickiej
Brak okładki
Tablica Wincentego Witosa w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (fragment większej całości)
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient