Rocznik 2021
Online atlas of independent Poland - a join project of the Polish Academy of Sciences' Institute of History and the Warsaw University of Technology's Faculty of Geodesy and Cartography
Realidades heterogéneas : reflexiones en torno a la literatura, lengua, historia y cultura ibéricas e iberoamericanas : homenaje a la profesora Grażyna Grudzińska
Niemcy o zbrodni w Jedwabnem : krótki przegląd prasy z ostatnich dwudziestu lat
Territorium Ludemir" : możnowładcy i cystersi na pograniczu polsko-węgierskim w pierwszej połowie XIII wieku
Nazwy ulic na wsiach regionu olkuskiego
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Lustra : Franciszka Arnsztajnowa
Henryk Wieniawski - przegląd prasy rosyjskiej z lat 1848-1872 : od debiutu w Petersburgu do wyjazdu na amerykańskie tournée
Flora i fauna zabytkowego parku Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Brak okładki
Kobieta na przestrzeni dziejów. T. 4
Warunki życia wielonarodowościowej ludności "miniaturowej Polskiej Republiki Rad" czyli Marchlewszczyzny Radzieckiej = Living conditions of the multinational population of the "miniture Polish Soviet Republic" that is the Soviet Marchlewszczyzna
 
Rocznik 2023
Czapski w Dzikowie Tarnowskiego
A my nie jesteśmy wybawieni
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Bohdan, Jerzy, Witold i Wacław Hulewiczowie
Brak okładki
Szkoły żydowskie w powiecie zamojskim (1907-1938) : organizacja, wykazy uczniów i nauczycieli
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne 1979-2003
Brak okładki
Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza
Brak okładki
Ludzki wymiar historii. Gustaw Herling-Grudziński, Konstanty A. Jeleński, Czesław Miłosz wobec historii, wspólnoty i sztuki
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Brak okładki
Pejzaże kultury. Prace ofiarowane profesorowi Jackowi Kolbuszewskiemu w 65. rocznicę Jego urodzin
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Księga jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Art of the Orient
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia