Rocznik 2021
Rocznik Muzeum Papiernictwa. T. 15 (2021)
Zarys biografii Mieczysława Fejgina, osobistego lekarza Bieruta
Edmund Homa : architekt wnętrz = Edmund Homa : interior designer
Brak okładki
Kabirowie
Polska mniejszość narodowa w warunkach zmieniających się koncepcji polityki wewnętrznej Republiki Białoruś (1990-2010)
 
Rocznik 2022
Parafia Kosów Lacki i jej mieszkańcy : metryki od 1590 do 1815 roku. T. 2
Studia z historii i archeologii architektury : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Zbigniewowi Pianowskiemu w 70. rocznicę urodzin
Poczet najstarszych pieczęci szlachty polskiej z tematów runicznych : (z 48 figurami w tekście)
Historia uzbrojenia i malarstwo batalistyczne : przewodnik
Żydzi u rabczańskich wód
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
Brak okładki
Wybrane aspekty z dziejów Polski w XX wieku
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
Brak okładki
Mój Miłosz
Brak okładki
Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Rodzina w czasach przełomów. Literackie diagnozy od XIX do XXI wieku
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Strony autobiografizmu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Teatralność i dramatyczność. [Witold] Gombrowicz, [Tadeusz] Różewicz, [Sławomir] Mrożek
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Zakopanem. Kilka uwag o projekcie "powieści złej"
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Toki 1863
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Dzieje Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1945-1956
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2003
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu