Rocznik 2021
Dwory i pałace powiatu włoszczowskiego : gmina Krasocin : budownictwo rezydencjalno-obronne na terenie województwa świętokrzyskiego
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2,
Wykaz mieszkańców Ornety płacących czynsz na rzecz fary pw. św. Jana Chrzciciela w 1609 r. = List of Orneta residents paying rent for the parish church st. John the Baptist in 1609 = Eine Liste der Einwohner von Orneta, die eine Miete für die Pfarrkirche des heiligen Johannes des Täufers im Jahre 1609 zahlten
Problematyka filozoficzna w dorobku pisarskim Wojciecha Tylkowskiego SJ
Przywilej Kazimierza Jagiellończyka dla Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1447 roku : kształtowanie się treści na tle tekstologii aktu
 
Rocznik 2022
Tajna misja Jezuitów wśród Unitów podlaskich w latach 1878-1924
Nowatorskie koncepcje i realizacje polskiego muzealnictwa etnograficznego do 1945 r
Hrabia Zygmunt i hrabia Vittorio : włoskie reminiscencje w młodzieńczej twórczości Krasińskiego
Ksiądz biskup Czesław Domin (1929-1996) : kompozytor i animator dzieł muzycznych
Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm : praca zbiorowa
 
Rocznik 2023
Zmienność fortuny : alegorie Hermana Hana
Moje wspomnienia
Drapieżny ród Piastów
Brak okładki
Droga do kościoła, którego nie ma : kościół świętego Andrzeja Apostoła w Barwałdzie Średnim
Młynarstwo w dobrach królewskich, kościelnych i szlacheckich w północnych powiatach województwa pomorskiego w latach 1466-1626
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki
Brak okładki
Szukanie ojczyzny
Brak okładki
Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Cz. 1-2
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Od Brzozowskiego do Kołakowskiego. Polscy pisarze XX wieku wobec religii
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Listy do rodziny
Brak okładki
Gombrowicz in Europa. Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło. Historia, wojsko, polityka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Na Libelta 4. Monografia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Międzyrzeczu
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Olimpijczycy Łodzi i regionu. Paryż 1924 - Rio 2016
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona