Rocznik 2021
Odpamiętywanie polsko-żydowskie : szkice - studia - interpretacje
Fenomen baletowy : taniec w życiu Wacława Niżyńskiego
Brak okładki
Polska Partia Socjalistyczna 1939-1945 : dokumenty, korespondencja
Od enfant terrible do prymusa i z powrotem : Birma w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
Co jest grane. T. 3,
 
Rocznik 2022
Gusen : pamiętnik dziennikarza
Losy wileńskiej szkoły sztuk pięknych podczas drugiej wojny światowej : znane i zapomniane karty historii = The fate of the School of Fine Arts in Wilno during the Second World War : known and forgotten pages of history
Województwo śląskie w II RP : 1922-1939 : mapy, dane statystyczne, ilustracje
Brak okładki
Sapere auso : księga jubileuszowa profesora Janusza Szczepańskiego
Znaczenie symboliczne bram triumfalnych budowanych z okazji powrotu Górnego Śląska do Polski
 
Rocznik 2023
Paleta Kujaw : ikonografia regionu w malarstwie, grafice i rysunku XX w
Mroczna Selene : magiczny rytuał sprowadzania księżyca z niebios w epoce antycznej
Polacy na Kowieńszczyźnie : dawniej i obecnie
Antologia spojrzeń : getto warszawskie : fotografie i filmy = Anthology of glances : the Warsaw Ghetto : photographs and films
Brak okładki
Wczoraj i dziś 4 : zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Brak okładki
Mickiewicz w Gdańsku. Rok 2005. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej na 150-lecie śmierci poety
Brak okładki
Zbiorowa nieświadomość. Czesław Miłosz
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Portrety
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Kronika Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Almanach Leżajski