Rocznik 2021
Brak okładki
Sprzęt łączności wojskowej na przestrzeni lat
Zapiski Edwarda Kaczkowskiego pisane we Francji i w kraju (1865-1868)
Stolica Rassalskiego = The capital by Rassalski
Spiros Sfetas (1960-2021)
Losy rosyjskich pomników na terenie powiatu sandomierskiego
 
Rocznik 2022
70 lat Teatru Żydowskiego w Warszawie = 70 yar funem Yidishn Teater in Ṿarshe
Katalog wzorników tkackich w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej = Subor tkalcovských vzorníků ve sbírkách muzea Prudnicka
Tożsamość Polonii we Francji w departamentach Nord i Pas-de-Calais : 100 lat
Artystyczne dzieje kolegiaty Świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
Anna Lutosławska - współczesna Modrzejewska : (czyli opowieść o sztuce aktorskiej - scenicznym geście i słowie)
 
Rocznik 2023
Malicki : człowiek Stalowej Woli
Listy 1964-1988
Biało-czerwona flota : Polska Flota Handlowa II RP
Polish armoured draisine TK
Sztuka współpracy : studium grup artystycznych w czasach PRL
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
Brak okładki
Krzyżanowski. Spojrzenie po latach
Brak okładki
Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Reportaże wojenne Melchiora Wańkowicza (1939-1945)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Brak okładki
Każdy ma swoją Itakę. Bobkowski i Gombrowicz: dwa dzienniki, dwie wolności
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia