Rocznik 2021
LXIX Ogólnopolska konferencja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Historia sztuki jako instytucja”, Warszawa, 25-26 XI 2021 r
Brak okładki
Zwyczajni żołnierze września '39 - Julian Nowak, Franciszek Pabijanek
Zbliżenia i pokusy : polsko-rosyjskie dyskusje historyczne po 1989 r
Dyrektywne akty mowy w laudach sejmikowych (od II poł. XVI do I poł. XVIII wieku)
Pottery from the well and its context : searching for differences and similarities = Ceramika ze studni i jej kontekst : w poszukiwaniu różnic i podobieństw
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Żydzi w Chęcinach
Pochodnie olimpijskie w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
Brak okładki
Niepokorny Szczecin
Z Bogiem zaczęty pamiętnik
Historia w kopercie
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Szkoły żydowskie w powiecie zamojskim (1907-1938) : organizacja, wykazy uczniów i nauczycieli
Brak okładki
Historia ŁOZP i łódzkiego pływania
Brak okładki
Rewera : dziesięć pokoleń rodziny od połowy XVIII wieku do 2023 roku
Ludzie i czasy : Leszno we wspomnieniach mieszkańców. T. 4
PRL w narracji muzealnej 1989-2017
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Litwa Sienkiewicza, Piłsudskiego, Miłosza
Brak okładki
Opowieści pana Guze
Brak okładki
Autoportret przekorny. Rozmowy
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
Cenzorskie lekcje literatury : studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pirandello e Gombrowicz. La presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Brak okładki
Księga Janion
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Straszna powieść Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz - suplement
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Polscy jeźdźcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 1 : Berlin 1936 - skoki przez przeszkody
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia