Rocznik 2021
Uniwersytet Gdański : struktury, postacie, wydarzenia. T. 2
Bibliografia Elbląga 2015-2020 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich
O współczesnej powieści angielskiej na łamach "Przeglądu Polskiego" (1866-1914)
Infil'traciâ belorusizmov i regionalizmov v pol'skoâzyčnye i russkoâzyčnye teksty na otdel'nyh nekropolâh severo-zapada sovremennoj Belarusi v XIX - pervoj polovine XX v. (sistema vokalizma) = Przenikanie białorutenizmów i regionalizmów do tekstów polsko- i rosyjskojęzycznych nagrobnych w XIX i pierwszej połowie XX w. na przykładzie nekropolii położonych w północno-zachodniej dzisiejszej Białorusi (system wokaliczny) = Infiltration of the Belarusian and Regional Phonetic Features (Vowel System) into the Polish and Russian-Language Tombstone Inscriptions in Necropoleis in the 19th and the First Half of the 20th Centuries in Modern Northwestern Belarus
300 mil do nieba" : historia ucieczki Adama i Krzysztofa Zielińskich do Szwecji w 1985 r
 
Rocznik 2022
Filmowe reprezentacje PZPR
Lubsko - nasze miejsce : wspomnienia nauczycielskie, uczniowskie, harcerskie i nie tylko
Separatyzm Turków cypryjskich na Cyprze : kontekst historyczny i współczesny
Triduum historicum : początek końca czy początek "nowego świata"?
Poselstwa do królów rodaków : postawy i postulaty szlachty polskiej na sejmikach i zjazdach w latach 1669-1695
 
Rocznik 2023
Na skraju Imperium i inne wspomnienia
Brak okładki
Moje wyroby. 2
Moja Młyńska
Dzieje Swoszowic : królewskiej perły Rzeczypospolitej
Brak okładki
Ruch ahmadijja w Polsce w XX wieku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Wszystkie czasy przeszłe
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak
Brak okładki
Przyczynek do dziejów literatury na emigracji
Brak okładki
Wiadomości" i okolice. Szkice i wspomnienia. T. 2
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Meksyk w Kościanie. Melchiora Wańkowicza tropy w Grodzie nad Obrą
Brak okładki
Ulica Żółwiego Strumienia
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
Brak okładki
Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy
Brak okładki
Szczecińska kuzynka [Witolda] Gombrowicza
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Ryszard Błażyca [1896-1981] i Rozalia Kajzer-Piesiur [1909-1977]. Pierwsi górnicy olimpijczycy
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia