Rocznik 2021
Denominacja złotego w 1995 r. - powody, skutki, korzyści ekonomiczne i społeczne
Warmia w latach "potopu" szwedzkiego (1655-1660)
Na straży wolnego słowa
Ostatnie lata funkcjonowania kościoła i parafii pw. św. Jakuba Starszego na krakowskim Kazimierzu (1758-1787)
Brak okładki
Modele przemian politycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej = Models of political changes in the region of Central and Eastern Europe
 
Rocznik 2022
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Zbrodnia lubińska : wystawa stała
Biografia i metoda : Zygmunt Gloger o Julianie Bartoszewiczu
Niczyje : Miasteczko ; Miasteczko : dziesięć lat później
Jarmark bożonarodzeniowy w dawnym Wrocławiu
 
Rocznik 2023
Polska Marynarka Wojenna i obrona wybrzeża : zbiór studiów i materiałów. Cz. 3
Gdy nieme groby przemawiają... : Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla. Cz. 4
Adela Maria Jarnuszkiewicz-Surawska
Wieczność świata : polemika Jana Filopona z Arystotelesem
Jarosław Iwaszkiewicz mniej znany
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje
Brak okładki
Ogród nauk
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Pasja książki. Studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina
Brak okładki
Nobliści. Nobel prize winners
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Polonijna panorama. Szkice poświęcone pamięci Bolesława Wierzbiańskiego [1915-2003]
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
W kręgu literatury i języka
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 2
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Tu mówi Nowy Jork!". Z tekstów radiowych Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Brak okładki
Sto dwadzieścia] 120 lat polskiego ruchu ludowego
Brak okładki
Idea Polski Ludowej w myśli politycznej Wincentego Witosa i Stanisława Thugutta
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Księga jubileuszowa 1953-2013
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe