Rocznik 2021
Per Arek
Marki i produkty markowe branży spożywczej na ziemiach polskich w perspektywie historycznej
Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy : najbardziej spektakularna polska złota moneta : wydanie jubileuszowe w 400-lecie emisji
Zbigniew Szczerbik (1968-2020)
Brak okładki
Katalog raciborskich dominikanek
 
Rocznik 2022
Detefon, Radion, Vis : muzealne historie o II Rzeczypospolitej
Ekspozycja studyjna „Kraków na wyciągnięcie ręki” : Pałac Biskupa Erazma Ciołka : Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie : przewodnik = Study room "Krakow Within Your Reach" : The Bishop Erazm Ciołek Palace : Branch of The National Museum in Krakow : guidebook
Brak okładki
PRL : zapomniana Atlantyda : eseje i wspomnienia. T. 3
Spowiedź wykluczonych : dyskurs o prowincji w spektaklach Teatru Zagłębia w Sosnowcu ("Korzeniec", "Czerwone Zagłębie")
SIAI S. 79 "Sparviero". Vol. 2
 
Rocznik 2023
Głosy zabitego miasta : wstępna prezentacja rezultatów badań archeologicznych na terenie dawnego getta warszawskiego w latach 2021-2022
Możliwość poznania świata zewnętrznego według Kartezjusza
Polska dyplomacja wobec "kwestii żydowskiej" w latach 1932 -1939
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989
Brak okładki
Witaj szkoło! : na inaugurację roku w czasach PRL : plakaty z kolekcji Muzeum Niepodległości : informator wystawy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen
Brak okładki
Dusza polska i rosyjska. (Od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Materiały do "katalogu" wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan
Brak okładki
Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje, krytyka
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Dziennik. T. 1: 1953-1956
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi - uczniowie i przyjaciele
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Od szkoły kupieckiej do szkoły ekonomicznej 1897-2007. Księga jubileuszowa z okazji 110 rocznicy powstania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Chorzowie
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bronisław Czech - olimpijczyk rodem z Podlasia
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche