Rocznik 2021
Czyżkówko
Ewangelicznie demokratyczna Polska : śladami publicystyki ks. Ferdynanda Machaya
Przeworsk w świetle mapy Miega : wybrane aspekty
Stronnictwo Narodowe – początki konspiracji
Ikona niemieckiego Orgelbewegung : organy ośrodka Jugendhof Hassitz w Kłodzku-Jurandowie (Goszycach)
 
Rocznik 2022
Czołg Panzerkampfwagen I Ausf. A i B
Łobuz z sercem na dłoni : Eugeniusz Szumiejko (1946-2020) : astronom, spadochroniarz, opozycjonista, człowiek "Solidarności"
Album głubczyckich rodzin kresowych. Cz. 2
Honor meus : kardynała Puzyny wizja Kościoła, państwa i narodu
Biografia sentymentalna profesora Tadeusza Rynkiewicza
 
Rocznik 2023
O nadziei : historyczne i analityczne wprowadzenie do fenomenologii nadziei
Bez prawa powrotu
Fotografowie na Śląsku Opolskim w latach 1839-1944. Z. 10,
Wysiewanie serc i krzyży na polach w okolicach Strzelec Opolskich
Brak okładki
Nekrologi "Gazety Radomskowskiej" (1920-1939)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy 1973-2000
Brak okładki
Dziecko. [T.] 2
Brak okładki
Mój Miłosz
Brak okładki
Operacja "Poeta". Służba Bezpieczeństwa na tropach Czesława Miłosza
Brak okładki
Mój Miłosz
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Brak okładki
Listy do Juana Carlosa Gómeza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos - premier Rządu Obrony Narodowej
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie. 1925-2005
Brak okładki
Szkolnictwo ekonomiczne w Nowym Sączu. Cz. 2: (1945-1996)
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe