Rocznik 2021
Archiwa - pamięć - edukacja
Najczystsze zwierciadło czystości" w klasztorze benedyktynek w Staniątkach
Fotografie w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach
Ostrów nad Dunajcem
Profesor Krzysztof Woźniakowski : historyk literatury i badacz dziejów prasy polskiej = Professor Krzysztof Woźniakowski : historian of literature and specialist in Polish press history
 
Rocznik 2022
Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2020 w kontekście kultury strategicznej Polski
Wspomnienia księdza Stefana Pawlaczyka salezjanina z niemieckiego obozu koncentracyjnego Gusen
Konin na tle wojen napoleońskich 1806-1813
Ocalić od zapomnienia : wspomnienia leszczyńskich Sybiraków
Dotyk przemijania : antropologia wartości warsztatu etnograficznego Andrzeja Podżorskiego
 
Rocznik 2023
A my nie jesteśmy wybawieni
Dzieje najnowsze dyplomacji rosyjskiej : od Cuszimy do Ławrowa
Formuła pożegnalna jako element ramy tekstowy w epistolografii polskiej XVII i XVIII wieku
Pojazdy specjalne Citroën-Kégresse. Cz. 2
Brak okładki
Zeszyty Historyczne" : teka redakcyjna numeru 3/1963
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
W Wielkim Księstwie Sillicianii
Brak okładki
Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór). Ogólnopolskie Sympozjum, Kielce 24-25 luty 1992
Brak okładki
Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
Brak okładki
Wilno Jerozolimą było. Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze [ur. 1913]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Listy 1941-1956
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Bitwy decydujące o losach Europy Środkowej
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Wincenty Witos 1874-1945
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
Z dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-1996
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały