Rocznik 2021
Praktyczna nauka o wyrabianiu wódki z kukurydzy to jest: jak robić zacier, drożdże sztuczne, podmłodę, jak wyrabiać i używać słodu, utrzymywać gniazdo czyli hołowicę, używać surowcu zielonego, czyścić naczynia aby osiągnąć módz najwyższy wydatek spirytusowy, mianowicie: z korca kukurydzy 11 garncy, żyta 9 1/2 garncy, a z korca słodu 5 garncy okowity na 67 sztrychów Rychtera
Żydom śmierdziało z gęby, bo sie czosnku objedli" : foetor judaicus , czyli "smród żydowski" w późnośredniowiecznych polskich apokryfach
Brak okładki
O wolność i sprawiedliwość - powstanie kuruców Emeryka Thökölyego = A szabadságért éz az igazságosságért - Thököly Imre kurucainak felkelése
Płyty epitafijne z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach : nieznane elementy wyposażenia kościoła
Profesor Włodzimierz Krysiak (1950-2018)
 
Rocznik 2022
Valentine. Vol. 1
O Jerzym Robercie Nowaku : świadectwa
Brak okładki
Historia wiarą pisana : powstanie i dzieje Parafii Kock w świetle publikacji oraz zasobów archiwum parafialnego
Pamiętnik z czasów tułaczki wojennej
Pieśni Niechwaszczy : rzecz o Zespole Pieśni i Tańca "Kaszuby" z Karsina
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Opowieści pana Guze
Brak okładki
Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje
Brak okładki
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza [1911-2004]
Brak okładki
Wielkie pokuszenie", albo zapomniany fragment "Zniewolonego umysłu" Czesława Miłosza
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Portrety
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Działalność Zamoyskich w dobrach zakopiańskich. Materiały z sesji popularnonaukowej zorganizowanej z okazji 120. rocznicy nabycia dóbr zakopiańskich przez hr. Władysława Zamoyskiego oraz 55. rocznicy powstania Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, 5 czerwca 2009
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Stulecie Gombrowicza [1904-1969]
Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
Brak okładki
O Witoldzie Gombrowiczu. Materiały z sesji w 95 rocznicę urodzin i 30 rocznicę śmierci pisarza
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa: 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - the Minister of the Internal Aff airs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos: July 24, 1920 - June 28, 1921
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sądeccy paraolimpijczycy
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Art of the Orient