Rocznik 2021
Brak okładki
Klasztor i kościół franciszkanów w Brzegu : fundacja oraz ich losy pokasacyjne = The Franciscan's monastery and church in Brzeg : their foundation and post-dissolution fate
Kościół św. Franciszka z Asyżu i klasztor Franciszkanów w Poznaniu w latach 1947-1957
Życie polityczne na Warmii i Mazurach (1945-1989) : stan badań
Badania archeologiczne Starego Rynku w Słupsku
Bomby i ludzie : emocje i nastroje mieszkańców Warszawy w dniach oblężenia we wrześniu 1939 r
 
Rocznik 2022
Specyfika stylistyki wokalizy w kontekście kulturowym XIX i XX wieku
Harcerski Zespół Artystyczny "Krak" - wspomnienie pięknych lat 1978-1997 : Szczep 44 KDH HZA "Krak" im. K. K. Baczyńskiego
Opowiem dokładnie" : prawda i milczenie w trzech narracjach o rebelii mombaskiej
Medyczne i etnograficzne związki Izydora Kopernickiego z Rabką
Szlachta sandomierska na Sejmie Wielkim 1788-1792 : katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu
 
Rocznik 2023
Drogi mojego życia : autobiografia - wspomnienia : historia rodu Sarneckich
Bohdan, Jerzy, Witold i Wacław Hulewiczowie
Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu : sztuka sakralna
Brak okładki
Nie ma przyszłości bez przeszłości
Brak okładki
60 lat Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy : praca zbiorowa
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku
Brak okładki
Korespondencja Tadeusz J. Kroński - Czesław Miłosz. Próba opisu postaw polskiej inteligencji powojennej (1945-1950)
Brak okładki
Zostało tylko słowo ... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach
Brak okładki
Kabir i Miłosz, czyli poetyckie wspomnienie o St[anisławie] Schayerze [1899-1941]
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Wańkowicz etnografem?
Na tropach Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gombrowicze
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969
Brak okładki
Gębą stąd
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Mąż stanu, wybitny polityk, przywódca ruchu ludowego. W 60-tą rocznicę śmierci Wincentego Witosa (1945-2005)
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 2
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Księga jubileuszowa Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego 1953-2013
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Retrospekcja. Cz. 1: Pracownicy
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały