Rocznik 2021
Warsztat pracy archiwisty i użytkownika archiwaliów
Conscious history : Polish Jewish historians before the Holocaust
Orzeł Biały 1815-1914
Kazimierz Filip Wize : zapomniany darczyńca : niewykorzystany wzór
modernizing Jewish family as a negative role model in Polish popular novels at the turn of 19th and 20th century
 
Rocznik 2022
Brak okładki
5 lat KOD Małopolskie : nadzieja i cierpliwość
Brak okładki
Księga Pamiątkowa GZK-LZK : wydano z okazji jubileuszu 120-lecia Szkoły
Historia : nowa matura 23 : liceum/technikum : repetytorium
Uzdrowisko Rabka" - przedsiębiorstwo państwowe i spółka akcyjna
Nowa muzyka rosyjska w oczach polskiej krytyki muzycznej (1918-1939) : Skriabin, Strawiński, Prokofiew
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Zarys historii górnictwa rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym
Polonia - etnografia polityczna - niepodległość : księga dedykowana Janowi Sękowi
25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Na wygnańczym szlaku z Polski do Polski... : wspomnienia siostry Laurety (Zofii) Wilczyńskiej z lat II wojny światowej i wczesnego powojnia
Generał Haller i jego legenda : informator wystawy "Generał Józef Haller i jego żołnierze"
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Różne głosy. Prace ofiarowane Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia
Brak okładki
Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego
Brak okładki
Listy do Czesława Miłosza 1952-1979
Brak okładki
Wilno Jerozolimą było. Rzecz o Abrahamie Sutzkeverze [ur. 1913]
Brak okładki
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Korespondencja Jana Emila Skiwskiego z Melchiorem Wańkowiczem
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski [1853-1924] - dobroczyńca Zakopanego
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Witold Gombrowicz - ja!
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Listy do Mariano Betelū
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Życie Chopina
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Wincenty Witos w Zamościu
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu. Cz. 2
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Wałeckie środowisko olimpijskie
Brak okładki
Leszczyńscy olimpijczycy
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)