Rocznik 2021
Poradnik dobrej roboty : miesięcznik "Reklama"
Kampania hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego w Prusach Książęcych w październiku 1656 r
Trzeba ratować, każdy co może" : nowojorska współpraca artystki Marii Werten i historyka sztuki Ireny Piotrowskiej
Brak okładki
Jubileusz stulecia istnienia parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzwoli 1920-2020 czyli ...Gdy pamięć nasza tak krótko trwa, ocalmy zatem to co się da
Brak okładki
Kultura materialna wsi białostockiej i jej zmiany w świetle gwar ludowych XX wieku
 
Rocznik 2022
Podwójna "koinonia" : projekt połączenia Kościoła greckokatolickiego i Kościołów prawosławnych na Ukrainie
Jeszcze nic straconego
Jakub Przyłuski (1512-1554) : zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki
Brak okładki
Ale lale! : ambasadorki mody dziecięcej : wystawa czasowa Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, czerwiec - wrzesień 2022
O miejscu urodzenia Magdaleny Abakanowicz i naszym dziedzictwie
 
Rocznik 2023
12 Pułk Ułanów Podolskich w ikonografii, mapach i dokumentach (1917) 1919-1947
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej
Wieczni prezydenci : przypadek Rzeszowa
Zachowaliśmy się jak trzeba... : groby wojenne ofiar komunizmu w województwie wielkopolskim
Adela Maria Jarnuszkiewicz-Surawska
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych. Florian Czarnyszewicz, Michał Kryspin Pawlikowski, Maria Czapska, Czesław Miłosz, Józef Mackiewicz
Brak okładki
Mój poeta. Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Listy 1973-2000
Brak okładki
Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak
Brak okładki
Kresy i pogranicza. Historia, kultura, obyczaje
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Na tropach Wańkowicza
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Brak okładki
Listy do rodziny
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
Brak okładki
Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. [Cz.] 3
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Rząd obrony narodowej" Wincentego Witosa (24 VII 1920 - 13 IX 1921). Pozycja prawno-ustrojowa i dokonania w polityce wewnętrznej
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
Brak okładki
Powstanie i rozwój towaroznawstwa 1924-2000. Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 IX 1999 r.)
Brak okładki
Księga 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)