Rocznik 2021
Kaszubskie lokalności : refleksje i postulaty badawcze
100. rocznica uchwalenia Konstytucji marcowej
Fenomen zamka skałkowego : skałki ze wzgórza wawelskiego odbiciem wytwórczości skałkarskiej monarchii austriackiej
Brak okładki
Historie w torebkach zaklęte
Wystawa: "Zatkało kakao? Kreatywny przemysł zabawkarski i dzieciństwo w PRL-u" : nowa stała wystawa ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Przyjaciele Muzeum
Społeczeństwo - naród - państwo na łamach "Gościa Niedzielnego" (1923-1939)
Polska i Rosja : sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w
Maria Konopnicka (1842-1910) : poetka, pisarka, społeczniczka, emancypantka
Twierdza : oblężenie Przemyśla i korzenie skrwawionych ziem Europy
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ameryka Barańczaka
Brak okładki
Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. T. 1
Brak okładki
Listy znad Susquehanny
Henryk Dembiński : the man who became a communist after death?
Brak okładki
La grande tentention. Le drame des intellectueles dans les demiocraties populaires
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Historia i Pamięć. Księga dedykowana Januszowi Kurtyce
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Gombrowicze
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
W[incenty] Witos [1874-1945] - mąż stanu tysiąclecia (w świetle najnowszych dokumentów i wspomnień Wielkopolan)
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Olimpijczycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona