Rocznik 2021
Marian Walczak (1923-2020) : w służbie nauce, nauczycielom i edukacji
Dezercje żołnierzy Wojska Polskiego z obszaru Dowództwa Okręgu Korpusu nr III Grodno w latach dwudziestych XX wieku
Zeszyty historyczne Kościoła katolickiego w Kluczborku. Cz. 23
vera vedova die vivare a Dio, e morire al mondo” : le aspettative di Bernardino da Siena e Gilberto di Tournairiguardo al comportamento e i doveri delle vedove
800 lat Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na obrazkach religijnych
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Bezpieczeństwo militarne Rzeczypospolitej Polskiej : koncepcja przedmościa rumuńskiego w dokumentach
Historia 3 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony. Cz. 2,
Łódź na łamach prasy filmowej w latach 1946-1960 : o potencji informacyjnej czasopism w badaniach nad historią filmu polskiego
Powroty do Auschwitz
Ku pospolitej potrzebie” : testament Zygmunta Augusta i pierwsza polska publiczna kolekcja sztuki
 
Rocznik 2023
République en lutte : Pologne 1939-1945
Olimpia Grudziądz w latach 1923-1939
Maskowanie. Cz. 2
Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus : rys historyczny kruszwickiego kościoła
Polacy i Niemcy, szlachta i włościanie : ziemia swarzędzka w XIX wieku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. T. 2: Księga jubileuszowa dedykowana profesor Danucie Koźmian
Brak okładki
Długi wdzięczności
Brak okładki
Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Czesław Miłosz w "Dzienniku" Jana Lechonia
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Korespondencja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Polish, Hybrid, and Otherwise. Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
List do ferdydurkistów. Wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
Brak okładki
Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej
Brak okładki
Dziennik jako wyzwanie. [Jan] Lechoń [1899-1956], [Witold] Gombrowicz [1904-1969], [Gustaw] Herling-Grudziński [ur. 1919]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Brak okładki
Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Wojciech Korfanty - portret polityka. Materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989)
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona