Rocznik 2021
Życie religijne w niemieckich obozach koncentracyjnych w świetle dokumentów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund
Konflikt polsko-ukraiński w dystrykcie lubelskim w optyce dokumentów niemieckich : faza kulminacyjna (marzec-czerwiec 1944 r.)
Filozoficzno-prawne ujęcie kary śmierci w antycznym Rzymie = A Philosophical and Law Approach of Death Penalty in Ancient Rome
Znamienici absolwenci Jaworskiego Liceum Ogólnokształcącego w 75-leciu (1946-2021)
Lekcja oporu
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Kresy wschodnie Polski odrodzonej - dar czy przekleństwo historii?
Brak okładki
Ulepszamy szczepionki w Afryce i na świecie : prace w Etiopii w latach 1982-1988
Kronika szkoły w Studzienicach w latach 1866-1939
Iwan Wisłocky (Wanio Hunianka) w drodze do Starego Kraju : nieznane fakty z życia pisarza i publicysty łemkowskiego (1946-1947) = Ivan Wislotski (vanio Hunianka) on the way to the Old Country : little-known facts about the life of the Lemko writer and publicist (1946-1947)
Strzegom 1945
 
Rocznik 2023
Przy cudownym źródle w Kolonii Kryłów
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... : 105 lat Szkoły Średniej w Szczekocinach
Czapski w Dzikowie Tarnowskiego
Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej lat 1945-1999
Kämpfende Republik : Polen 1939-1945
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mój poeta. Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000]. Pamięć i sumienie emigracji
Brak okładki
Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Portrety
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Obecność słowa w Zabrzu. Księga jubileuszowa 75 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Kielecczyzną. Materiały z sesji popularnonaukowej, która odbyła się w Kielcach w 50 rocznicę śmierci Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Gloria Victis" - zwycięstwo czy porażka?
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
Brak okładki
100 lat tradycji Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie. Księga jubileuszowa 1911-2011
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Jan Szczepański [1939-2017] - mistrz olimpijski związany z Wołominem
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu