Rocznik 2021
Urząd do Spraw Wyznań. Struktury - działalność - ludzie w latach 1957-1975". Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej
Dwudzieste piąte Forum Młodych Historyków Prawa "Identity, Citizenship, and Legal History"
Rosyjskie źródła do dziejów polskiego ruchu komunistycznego w międzywojennym dwudziestoleciu
Armia Krajowa jako ostatni przejaw polskiej państwowości na Wołyniu
Arilda Huidfeldta szalchecka wizja dziejów narodowych Danii
 
Rocznik 2022
I tak mi się jedynym stałaś przyjacielem... : rodzina Salwików w spuściźnie literackiej i korespondencji Zofii Posmysz = Und so wurdest du zu meiner einzigen Freundin... : die Familie Salwik im literarischen Werk und Briefwechsel von Zofia Posmysz
Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury
Gdańsk w stanie wojennym 1981-1983
Brak okładki
Broń lotnicza w ujęciu pułkownika pilota Sergiusza Abżółtowskiego
Brak okładki
Czołgi Stalina : malowanie i oznakowanie 1939-1945 = The Stalin's tanks : camouflage and markings in 1939-1945
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz and Joseph Brodsky: Fellowship of Poets
Brak okładki
Rozmowy zagraniczne 1979-2003
Brak okładki
Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, Białystok 2-4 grudnia 1988
Brak okładki
Diaspora polska w Ameryce Północnej
Brak okładki
Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Na tropach Wańkowicza
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Poczet dziennikarzy i publicystów polskich XX wieku
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Sporne postaci polskiej literatury współczesnej: następne pokolenie
Brak okładki
Portrety
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Swedish-Polish modernism. Literature, culture. Conference held in Cracow, Poland, april 20-21 2001. Joint Swedish Polish conference entited Swedish Polish modernism - literature, language, culture
Brak okładki
Argentyńskie przygody Gombrowicza
Brak okładki
Schwieriger Dialog, Ein. Polnisch-deutsch-österreichische Theaterkontakte nach 1945
Brak okładki
Pokolenie Gombrowicza. Narodziny powieści XX wieku w Polsce
Brak okładki
Polski film dokumentalny w XXI wieku
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Sto dwudziesta] 120 rocznica urodzin Wincentego Witosa. Warszawa, 22 stycznia 1994 r
Brak okładki
Powstanie i działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej 28 X 1918 r. w Galicji pierwszego polskiego rządu dzielnicowego
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
Brak okładki
W drodze do II gabinetu Wincentego Witosa. Kuluary utworzenia centroprawicowej koalicji na początku I kadencji Sejmu
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Czy Traugutt był święty? Przypomnienie najważniejszych faktów, komentarzy, opinii
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Od powołania Towarzystwa Szkoły Handlowej w 1918 roku do powołania Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w 2009 roku
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Stanisław Marusarz (1913-1993) - olimpijczyk
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe