Rocznik 2021
Muzyczna kultura ludowa na Lubelszczyźnie w warunkach socrealizmu (1944–1956) : prolegomena = Folk music culture in the Lublin region in the conditions of socialist realism (1944–1956) : prolegomena
Review of the key legal acts concerning the protection of historical monuments in Poland from 1918 onwards
Kanonierzy - nieznane fakty z wojskowej przeszłości braci Lutosławskich
Upamiętnienie wybitnych Ukraińców w Polsce w latach 1990-2005 = Commemorating outstanding Ukrainians in Poland 1990-2005
Młoda Polska i jej życie po życiu : zaborowość/postzaborowość - elementy fundacyjne paradygmatu : zmiany w polskiej wersji wielkiego modernizmu
 
Rocznik 2022
Najstarsze dzieje lokacyjnego Buku. T. 2
Ksiądz prałat Joseph Kubis (1874-1945) : kapłan - społecznik - budowniczy kościołów i szpitali w Opolu
Pedestal with an honorary inscription from Novae (Moesia Inferior), Bulgaria : history, conservation and exhibition of the monument
Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 17,
Brak okładki
Polski przemysł lotniczy 1918-1939 = The Polish aviation industry 1918-1939
 
Rocznik 2023
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
La Via dell'Ambra dal Baltico all'Alma mater. Atti del Convegno italo-baltico svoltosi all'Università di Bologna dal 18 al 20 settembre 1991
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945-1950
Brak okładki
Po Miłoszu
Brak okładki
polnische Emigration und Europa 1945-1990. Eine Bilanz des politischen Dankens und der Literatur Polens im Exil, Die
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Śp. Tadeusz [Józef] Lechnicki (pisane w Bukareszcie, listopad 1939)
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
Brak okładki
Warszawa Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza. Wizyty u Zdziechowskich
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
Brak okładki
Polish memories
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8-9 grudnia 1994
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos w rękach NKWD
Brak okładki
Wspomnienia Józefa Krzemińskiego z pobytu Wincentego Witosa w Piotrkowie Trybunalskim w 1945 r
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Bezpieczeństwo i granice Polski w myśli politycznej Wincentego Witosa
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Romuald Traugutt 1826-1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
Brak okładki
50-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Brak okładki
Z biegiem lat, z biegiem dni... Stowarzyszenia absolwentów w dziejach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach 1925-2010
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Almanach Leżajski
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)