Rocznik 2021
Grafika polska w CBWA 1956-1971
Wybrane problemy organizacji bezpieczeństwa publicznego na czas kryzysu i wojny w Polsce w latach 1919-1939
Potomkowie Boruty : Boruccy z Borucic w Ziemi Łęczyckiej
Brak okładki
Dyplomacja Nicolae Ceauşescu wobec przemian politycznych w Polsce w 1989 roku = Nicolae Ceauşescu’s diplomacy in the face of political changes in Poland in 1989
Kaszubskie dziedzictwo kulturowe : ochrona - trwanie - rozwój
 
Rocznik 2022
Afganistan : budowanie państwa
Anmerkungen zu den sog. Rechtspositionen der Bundesrepublik Deutschland im Kontext des deutsch-polnischen Grenzbestätigungsvertrages vom 14. November 1990
Witold Zdaniewicz i badania lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii
Chłopiec, który narysował Auschwitz
1922 rok : przyłączenie Górnego Śląska do Polski i kształtowanie się polskiej administracji w województwie śląskim
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Autoportret przekorny. Rozmowy
Brak okładki
Listy 1964-1972
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
Prasa krajowa a śmierć Czesława Miłosza - kontrowersje wokół miejsca pochówku
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Szczur" Witolda Gombrowicza jako przypowieść o władzy politycznej
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Londyńska reduta. [T.] 2: Prezydenci RP na uchodźstwie i działaność polskiej emigracji niepodległościowej
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Wincenty Witos. Współtwórca niepodległości 1874-1945. Obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Toki 1863
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
Złota Piątka. Pokolenie wielkiej próby. Dzieje 5. Warszawskiej Drużyny Harcerzy przy gimnazjum i liceum im. Joachima Lelewela. Ze wspomnień i dokumentów
Brak okładki
Dokumenty do historii Ligi Narodowej 1893-1906. W setną rocznicę śmierci Zygmunta Miłkowskiego
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Moje studia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie 1957-1962
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Byli wśród nas. Wspomnienia i biogramy
Brak okładki
W stulecie szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Nasi olimpijczycy z AGH
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)