Rocznik 2021
Przemilczane ludobójstwo : "operacja polska NKWD" 1937-1938
Tadeusz Mazowiecki : pakiet edukacyjny
Hitler w Warszawie (5 października 1939 r.) : triumfalna parada Niemców, dramat warszawiaków, plany spiskowców
Brak okładki
Wspomnienia nauczycielki i poetki z Czerwiennego
W poszukiwaniu numinosum - recenzja]
 
Rocznik 2022
Politechnika Gdańska : uczelnia i ludzie. [T. 2],
Polska historiografia wojskowa : stan badań i perspektywy
Hattin 1187
Historia sztuki wobec Popperowskiej krytyki historyzmu
Poselstwa do królów rodaków : postawy i postulaty szlachty polskiej na sejmikach i zjazdach w latach 1669-1695
 
Rocznik 2023
Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina
Zbrodnia wołyńska w świetle prawa międzynarodowego
Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku : zbiór studiów. T. 9
Brak okładki
W 100. rocznicę utworzenia I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech : informator wystawy
O historycznych przewodnikach Wieliczki = About historical guides of Wieliczka
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Mój poeta. Notatki z osobistych spotkań z Czesławem Miłoszem [1911-2004]
Brak okładki
W kręgu historii literatury i kultury. Konrad Górski, Julian Krzyżanowski, Ignacy Chrzanowski, Tadeusz Zieliński, Czesław Miłosz, Lew Szestow
Brak okładki
Rozumienie historii przez Miłosza
Brak okładki
Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury
Brak okładki
Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Film powojenny w Polsce
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Jaśnie Panicz. O Witoldzie Gombrowiczu [1904-1969]
Brak okładki
Witold] Gombrowicz w przedwojennej Polsce
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Listy 1950-1969
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Literatura i władza
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos [1874-1945]
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Publicystyka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Historie stare i nowe. 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Elblągu
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Almanach Leżajski