Rocznik 2021
Katalog wybranych militariów z okresu monarchii C.K. Austro-Węgier w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej
Dżuma, tyfus i cholera : epidemie na Górnym Śląsku od wojny trzydziestoletniej do Wiosny Ludów : zarys tematyki
Bibliografia regionu koszalińskiego w wyborze : (1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019)
Obrazi susìdìv v ìstorìâh osobistogo dosvìdu pro podìï Drugoï svìtovoï vìjni na volinsʹkomu Polìssì = Images of neighbors in personal experience stories about the events of World War II in Volyn Polissya
100-lecie Bitwy Warszawskiej
 
Rocznik 2022
Czarny sport, czyste emocje : historia sportu żużlowego w Rybniku 1932-2022
Brak okładki
Historia 4 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres podstawowy. Cz. 2,
Brak okładki
Pod błękitną flagą w Kabulu : notatki eksperta FAO-ONZ 1977-1981
Caproni-Reggiane RE. 2001 "Falco" II
Pamiętnik z czasów tułaczki wojennej
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
Powiat działdowski na przestrzeni lat 1920-2022 /zarys
Bitwy pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. : rok 1863 i 1864 na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim : (w 160. rocznicę powstania styczniowego)
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy do Czesława Miłosza 1952-1979
Brak okładki
Aleksander Wat [1900-1967] und "sein" Jahrhundert
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
Dziedzictwo romantyzmu
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Westerplatte
Aliasów moc, czyli jak Melchior pisarz krzepił Wańkowicza wydawcę
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Melchior Wańkowicz (1892-1974)
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Z Sienkiewiczem po Mazowszu. Studia - referaty - materiały. III Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewiczowskie, Wyszogród, Czerwińsk, Płońsk, Gostynin, Kutno, Sierpc, Płock, 13-17 listopada 1989 r
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Wierzchosławice. Dzieje wsi i gminy
Brak okładki
Na szlaku niepodległości
Brak okładki
Z tradycji historii kultury i oświaty. Studia ofiarowane Jerzemu Kukulskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę pracy naukowej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Aude aliquid dignum. Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 2001-2007 i Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007-2008
Brak okładki
Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu
Brak okładki
Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wydana z okazji 100-lecia powstania Polskiej Szkoły Handlowej w Cieszynie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Edward [Ewald] Cebula (1917-2004) olimpijczyk, piłkarz, trener
Brak okładki
Jeźdźcy-olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia