Rocznik 2021
Stanowisko Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" wobec idei olimpijskiej i udziału Polski w igrzyskach olimpijskich
Ostrowskie stare cmentarze
szabadság városai : Poznań és Budapest, 1956
Czarna niedziela”, „lany poniedziałek” i inne dni obrony Warszawy
W "świecie sztuki" : Henryk Siemiradzki i instytucje życia artystycznego
 
Rocznik 2022
Warszawa idzie na mecz. T. 1
Od Odry do Nysy : na prawym skrzydle operacji dolnośląskiej w lutym 1945
Leksykon oddziałów powstania warszawskiego
Brak okładki
Monografia Tuszyna od 1416 do 1966 r
Rozmowy z Kochem : próbowałem zmienić świat
 
Rocznik 2023
Bagatela! : 100 lat teatru na rogu : monografia osobista
Robotnicza Warszawa : 1918-1939
W mieście i dla miasta : 70 lat ZGM TBS w Częstochowie
Codzienność wojenna i powojenna Górnego Śląska w pamięci najstarszych mieszkańców
Rządy państw Osi w okupowanej Europie : prawa okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy 1952-1963
Brak okładki
Podróż albo Rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską, czeską i niemiecką historią 1939-1995 pióra ... poświęcony Jamesowi Merrillowi i Jackowi Woźniakowskiemu
Brak okładki
Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Diaspora polska w Ameryce Północnej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
W podróży po ziemi sztumskiej. Tarnowski, Andriolii [!], Żeromski, Wańkowicz
Krajobraz po bitwie : narracje klęski plebiscytu 1920 roku w reportażach Melchiora Wańkowicza i Leona Sobocińskiego = A landscape after the battle : narratives of the 1920 plebiscite’s defeat in the reports by Melchior Wańkowicz and Leon Sobociński
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Nie wszyscy byli odwróceni. Wizerunek Marka Hłaski w prasie PRL
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Listy i pamiętnik
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Listy 1950-1969
Brak okładki
Diabeł w literaturze polskiej
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Drohobycz wielokulturowy. Bagatokul'turnij Drogobič
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Oto i wszystkie chyba plotki". Listy Jana Błońskiego do Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Władysław Grabski. Uczony i mąż stanu
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Czytanie pozytywizmu
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Dziewięćdziesięciolecie] 90-lecie Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Międzyrzeczu Podlaskim. Praca zbiorowa
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej