Rocznik 2021
Ziemia Lubuska. [T.] 6
Transylvania's and Poland's participation in the struggles between the Moldavian voivode family, the Movilăs and the Wallachian voivode Radu Şerban
Muzeum Katyńskie - monument katyński
Garnitury okuć rzemieni i inne elementy ozdobne wielkomorawskich mieczy = Sword-belt sets and other decorations of the Great Moravian swords
Działania operacyjne Wydziału II Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Pile w zakresie kontrwywiadowczego zabezpieczenia jednostek wojskowych na podległym terenie w 1988 r
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Świadek historii : nagroda honorowa : edycja XI : Rzeszów 2022
Kłodzkie Towarzystwo Górskie 1881-1945
Jan Olszewski jako prezes Rady Ministrów
W poszukiwaniu nowej tożsamości : opowieść o historii parafii św. Floriana w Sosnowcu
Lwów w historii i kulturze polskiej
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Elżbietański kwiat : życie i działalność siostry M. Iwony (Anny) Król (1908-1990)
system of public registers in the Kingdom of Prussia and its impact on the development of public registers in Poland in the 20th and 21st centuries
Żyło się niby normalnie : wspomnienia z lat okupacji 1939-1945
Brak okładki
Bibliografia Miejsca Pamięci Treblinka. T. 1 = Bibliography of the Treblinka Memorial Site. Vol. 1
Bohdan, Jerzy, Witold i Wacław Hulewiczowie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz na Żuławach. Epizod z biografii poety
Brak okładki
Zostało tylko słowo ... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach
Brak okładki
Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze
Brak okładki
Polityka pamięci w literaturze polskiej (od przełomu romantycznego). Studia przypadków
Brak okładki
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. Poprzedzone wspomnieniami osobistymi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedm. i przypisami. T. 1-2
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza. Wizyty u Zdziechowskich
Brak okładki
Witold Gombrowicz. Studium portretowe. T. 2
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Z archiwum Józefa Retingera. Listy do przywódców ruchu ludowego
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
100. rocznica zwycięskiej wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920 : dokonania Rządu Obrony Narodowej i jego premiera Wincentego Witosa
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt ponownie patronem szkoły przeciwlotników
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Rozwój wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim (wybrane problemy)
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe