Rocznik 2021
Analiza "Crimen Ambitus" w świetle hiszpańskich "leges municipales/coloniarum" i wcześniejszych regulacji prawnych
Wpływ doświadczeń wojennych na ewolucję sztuki wojennej w poglądach wybranych polskich teoretyków i praktyków wojskowych
Epidemie i choroby w doniesieniach polskiej prasy rękopiśmiennej z drugiej połowy XVIII w
Zwierciadło gasnącego świata : pamiętnik z ćwierćwiecza na służbie Ojczyzny
Kary za przestępstwa "wszelakie" według Bogumiła Jastrzębowskiego, autora "Konstytucji dla Europy z 1831 roku"
 
Rocznik 2022
Brak okładki
50-lecie kapłaństwa bpa Edwarda Białogłowskiego
Zarys dziejów sandomierskich rodzin : Wierzchowskich, Żółcińskich i Puczkowskich : od XVIII wieku do czasów obecnych
Brak okładki
Biskup Walenty Wójcik (1914-1990) : materiały z sesji naukowej w Sandomierzu dnia 22 listopada 2014 roku
Szkolne Koło Sportowe "Zdrów" przy Liceum Pedagogicznym w Chełmie w latach 1945-1966 w tym protokoły z konferencji WF 1933-1937, SKS "Zdrów" i MKS 1938-1939
Wizja śpiewu liturgicznego w ujęciu ks. Stanisława Stephana (1867-1926) - śląskiego pioniera ruchu liturgicznego
 
Rocznik 2023
Generałowa Jadwiga Zamoyska (1831-1923) : życie i dzieło
Wartime rescue of Jews by the Polish catholic clergy : the testimony of survivors and rescuers. Vol. 1
Dzieje Puszczy Piskiej do 1945 roku
Natura totalitaryzmów : od modelu Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego po zagrożenia XXI wieku = The nature of totalitarianisms : from the model proposed by Carl J. Friedrich and Zbigniew Brzeziński to the threats of the 21st century
Premierzy i ministrowie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 roku
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Obraz minulosti v současné česke a polské literaturĉ. Sbornik z mezinárodni védecké konference. Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz wobec rzeczywistości lat 1939-1956
Brak okładki
Proces Melchiora Wańkowicza 1964
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Pongo. Szkice z antropologii literatury
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Dom rodzinny Władysława Zamoyskiego
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Podróże poznaniaków
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Witold] Gombrowicz [1904-1969] w Argentynie. Świadectwa i dokumenty 1939-1963
Brak okładki
Gombrowicz, Polish modernism, and subversion of form
Brak okładki
Obraz Kanady w Polsce
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Tablica Wincentego Witosa w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie (fragment większej całości)
Brak okładki
Niech żyje Witos, niech żyje Polska!". Relacja Jana Dębskiego z podróży do Bułgarii w maju 1922 roku
Brak okładki
Twórcy niepodległości 1918-1922
Brak okładki
Znane i nieznane epizody pobytu "chłopskiego premiera" Wincentego Witosa w powiecie jarosławskim
Brak okładki
Drugi gabinet Wincentego Witosa (28 V - 15 XII 1923). Geneza, działalność i przyczyny upadku
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863-1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 100-lecie gmachu Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Dzieje Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej 1927-1997
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Radomscy olimpijczycy
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia