Rocznik 2021
Droga naukowa, osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne i zainteresowania badawcze ks. prof. dr. hab. Leonarda Fica
Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy książąt śląskich i jego odbicie w sztuce sepulkralnej
Dramat imaginacyjny Wyspiańskiego : o niedrukowanej pracy Ireny Sławińskiej
Running into madness to stay sane" : the spirituality of nature in the autobiographical texts of female prisoners from Goli Otok Prison Camp
Armenians in Poland from the 14th century to the first years of the 21st century
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Opowieść o dawnym Chrzanowie : 16 września - 13 listopada 2022 r
Brak okładki
Zgromadzenie Sług Jezusa w latach II wojny światowej (1939-1945)
Regulamin wojskowy z 1698 roku
Tatarzy na Podlasiu
Historia Polski
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Zarys historii górnictwa rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym
Wanda Malczewska 1822-1896 : droga do świętości
Wyparte, odroczone, odrzucone : niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy
Brak okładki
Powstanie Styczniowe na terenie powiatu wieruszowskiego
Genealogia nie tylko dla początkujących
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Bielorussie XVIe-XXe siecles
Brak okładki
Wieczorem wiatr. Czesław Miłosz i Suwalszczyzna
Brak okładki
Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii
Brak okładki
Polskie kontrasty. Wykład z okazji otwarcia 25 Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w lipcu 1994 r
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Władysław Zamoyski a spór o Morskie Oko w latach 1889-1909
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii
Brak okładki
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Poświęcone Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi
Brak okładki
Autobiografia pośmiertna
Brak okładki
Witold Gombrowicz, pisarz argentyński. Antologia
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Państwo, demokracja, chłopi. Studia z historii społeczno-politycznej Polski (XVII-XX w.). Tom studiów dedykowany profesorowi Romualdowi Wacławowi Turkowskiemu z okazji 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy dydaktyczno-naukowej
Brak okładki
Wincenty Witos, mąż stanu 1874-1945, obrońca Ojczyzny i chłopów. Wybór myśli
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Droga do odsłonięcia pomnika Wincentego Witosa w Warszawie
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Na pozytywistycznej niwie. In the realm of positivism
Brak okładki
18 listów Zygmunta Miłkowskiego z czasu współpracy z Komitetem Reprezentacyjnym Zjednoczenia Emigracji Polskiej (1867-1869) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Księga jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
Brak okładki
Olimpijczycy z Politechniki Krakowskiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche