Rocznik 2021
Historia Spółdzielni Pracy "Kwarcyt" w Kielcach (1953-1957)
Enigmy, wszędzie Enigmy!
Od średniowiecza do współczesności : parafia św. Mikołaja w dziejach Lubli i regionu 1277-2000
Dworzanie i pokojowcy księcia mazowieckiego Janusza II (1471-1495) : studium prozopograficzne
Regulated Roman coins and their imitations from India : did Roman coins circulate as money in the Subcontinent?
 
Rocznik 2022
Pisarze pogranicza białorusko-polskiego w pracach Zygmunta Glogera : (na podstawie "Dolinami rzek : opisów podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy")
Brak okładki
Marian Turski : doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Brak okładki
Katalog papierów wartościowych dłużnych w Polsce. Cz. 2,
Księga pamiątkowa 100-lecia zaślubin Polski z Morzem 1920-2020
Fotografowie z Gór Kaczawskich do 1945 r
 
Rocznik 2023
12 Pułk Ułanów Podolskich w ikonografii, mapach i dokumentach (1917) 1919-1947
Będzin którego już nie ma
Prasa wydawana w powiecie świeckim w latach 1920-1939
Posesja przy ulicy Krakowskiej pod numerem 30 na krakowskim Kazimierzu : ponowne przedstawienie problematyki historycznej oraz rekonstrukcja zabudowy : (od XVI do XVIII wieku)
Połączył nas folklor : początki TKB we wspomnieniach organizatorów i uczestników
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
W krainie pamiątek. Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
Brak okładki
Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim [1878-1911]
Brak okładki
List do Czesława Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Listy 1945-1963
Rój pomysłów : o kilku aktywnościach Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Opowiem Wam o Marku
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Szlak Zamoyskiego. Przewodnik
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Szczecińska kuzynka [Witolda] Gombrowicza
Brak okładki
Amicus Poloniae. Teksty ofiarowane profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi [1923-2009] w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
Brak okładki
Schwieriger Dialog, Ein. Polnisch-deutsch-österreichische Theaterkontakte nach 1945
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Epoka przemian. Wiek XX w literaturze polskiej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Andresowi
Brak okładki
Dom wśród modrzewi. W poszukiwaniu śladów pobytu Kazimierza Wierzyńskiego w Muszynie
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Czytanie Dwudziestolecia. [Cz. 1]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Piekło i niebo Polaków". Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory, pamięć. T. 1
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Waldemar Pawlak - doświadczenia premierowskie. W 125-lecie powstania politycznego ruchu ludowego
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2001-2003)
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Księga sześćdziesięciolecia] 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Dziewięćdziesiąt] 90 lat na olimpijskim szlaku
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Ze Śląska na olimpijskie areny. Leksykon olimpijczyków śląskich
Brak okładki
Chorążowie polskich ekip olimpijskich (1924-2018)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica