Rocznik 2021
Koronacja obrazu Matki Boskiej Pocieszenia w kościele jezuitów we Lwowie w 1905 roku
Powrót Polaków z Francji na Górny Śląsk – polityka reemigracyjna państwa polskiego oraz adaptacja reemigrantów w Polsce Ludowej
Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 2021, nr 1
Brak okładki
Sygnały wojenne : rzecz o stanie wojennym w Opolu i "Solidarności" w latach 1981-1989
Wojna polsko-turecka w latach 1633-1634 - recenzja]
 
Rocznik 2022
Chłopiec, który narysował Auschwitz
Brak okładki
Kazimierz Pluta-Czachowski "Kuczaba" : działalność od 1945 roku w świetle zachowanych materiałów SB
Dziennik jeńca Oflagu IIC Woldenberg
Międzymorze - wizja, iluzja czy... racja stanu? : z dziejów polskiej myśli i praktyki politycznej
Gwiazda - Sztern : piłkarski fenomen Warszawy 1923-1939
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Zbrojne podziemie antykomunistyczne w Tomaszowie Mazowieckim i okolicy 1945-1952
FKL Ravensbrück : obóz koncentracyjny dla kobiet 1939-1945 : materiały edukacyjne do wystawy elementarnej Instytutu Pamięci Narodowej : Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach
Programy nauczania religii w Polsce (1918-1939) : materiały źródłowe
Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus : rys historyczny kruszwickiego kościoła
Pułkownik Stanisław Hojnowski (1893-1939) : biografia obrońcy Tomaszowa Mazowieckiego z września 1939 roku
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Opowieści pana Guze
Brak okładki
Mickiewicz. W 190-lecie urodzin. Materiały z sesji naukowej, Białystok 2-4 grudnia 1988
Brak okładki
Herbert w listach. (Auto)portret wieloraki
Brak okładki
Ostatni obywatele Wielkiego Księstwa Litewskiego
Brak okładki
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 2
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Krajowy Zlot Sokolstwa Polskiego. 110 lat Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Zakopanem. Konferencja naukowa, Kraków/Zakopane, 11-13 czerwca 2004 roku
Brak okładki
Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku. Zbiór studiów
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Pirandello e Gombrowicz. La presenza teatrale Pirandelliana nei drammi Gombrowicziani
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Droga ku wzajemności. 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim
Brak okładki
Obszary polonistyki. Język - kultura - literatura. [T.] 1
Brak okładki
Polish, Hybrid, and Otherwise. Exilic Discourse in Joseph Conrad and Witold Gombrowicz
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Obszary kultury. Księga ofiarowana profesorowi Krzysztofowi Dmitrukowi w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Rewizje wartości. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Wincenty Witos a kluczowe kwestie w Sejmie Ustawodawczym (1919-1922)
Brak okładki
Historia. Poznanie i przekaz
Brak okładki
Bezpieczeństwo Europy. Bezpieczeństwo Polski. T. 1
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Filhellenizm w Polsce. Rekonesans. Praca zbiorowa
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Marzenia się spełniają... 10 lat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Brak okładki
O tym, co wynikło ze współpracy humanistów z inżynierami. 25 lat istnienia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
Brak okładki
Tradycja i nowoczesność. Księga pamiątkowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wydana z okazji 100-lecia powstania Polskiej Szkoły Handlowej w Cieszynie
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 2: Berlin 1936, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Almanach Leżajski