Rocznik 2021
Cooperative as a Form of Education in the Theory and Practice of the Work of Women’s Organisations in the Second Republic of Poland
O ograniczeniach teorii semiotycznej w badaniach późnego PRL-u na przykładzie semiotyki solidarności Pawła Rojka = On the limits of application of semiotic theory in the studies of the late socialism in Poland the discussion on the Semiotics of Solidarity by Paweł Rojek
religii poczciwych ludzi" Stanisława Konarskiego : między historiografią a nowymi ustaleniami na podstawie Akt Kongregacji Świętego Oficjum
Polityka władz polskich wobec reemigracji, repatriacji i uchodźstwa z porewolucyjnej Rosji : (na przykładzie województwa lubelskiego)
Descriptio urbis Stetinensis Paula Friedeborna a tradycja retoryczna = Paul Friedeborns Descriptio urbis Stetinensis und die rethorische Tradition
 
Rocznik 2022
Pamiętniki z Żoliborza 1991-2021. T. 1,
Muzyka rosyjska w ofercie wydawców i księgarzy warszawskich w latach 1875-1918 : szkic do badań nad produkcją i dystrybucją druków muzycznych
Pierwsza Krajowa Fabryka Wyrobów Platerowanych Marcina Jarry : wyroby w stylu zakopiańskim z kolekcji prywatnych i zbiorów muzealnych : katalog wystawy 12 III - 29 V 2022
Brak okładki
Skarby ojców franciszkanów-reformatów ze zbiorów klasztornych w Zakliczynie i Bieczu
Dawniej Heilsberg dzisiaj Lidzbark Warmiński oraz malownicze wioski. Cz. 2
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych
Brak okładki
Zarys historii górnictwa rud żelaza w Częstochowskim Obszarze Rudonośnym
Mój Everest
Między Osławą a Jasiołką : Łemkowszczyzna Wschodnia w latach 1918-1939 : studium historyczno-etnograficzne
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Framing the Polish home. Postwar cultural constructions of hearth, nation and self
Brak okładki
Religia mrocznych lasów pogranicza. (Ernst Wiechert [1887-1950], Czesław Miłosz)
Brak okładki
Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji
Brak okładki
book of the Grand Duchy of Lithuania. Knìga Vâlìkaga Knâstva Lìtoŭskaga. Letuvos Didžiosios Kunigaikštytés knyga. Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego, The
Brak okładki
Obraz minulosti v současné česke a polské literaturĉ. Sbornik z mezinárodni védecké konference. Obraz przeszłości we współczesnej literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Palimpsest. Miejsca i przestrzenie
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924). "Bogu na chwałę, Polsce na pożytek". 5 IX 2003 - jesień 2004
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
Brak okładki
Dwa listy do Leona Chwistka
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Aleksandrów, Londyn, Feijó. Maria Danilewicz Zielińska [1907-2003]. Szkice, korespondencja, wspomnienia
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Literatura i władza
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Kazimierz Wierzyński [1894-1969]
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Informacja o odsłonięciu obelisku upamiętniającego pobyt Wincentego Witosa w Radzyminie w sierpniu 1920 r
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Świadek i uczestnik odzyskania niepodległości przez Polskę. Przemówienie Wincentego Witosa w Reichsracie z 16 VI 1917 r
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Wolontariat szkolny Vetter w roku jubileuszów. Monografia 150-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta Juliusza Vetterów. 20-lecie wolontariatu
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
95 lat Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: 1900-1995
Brak okładki
Księga jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Smutni panowie na olimpijskim szlaku. Inwigilacja polskich olimpijczyków przez Służbę Bezpieczeństwa
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Udział sportowców Pomorza Zachodniego w letnich igrzyskach olimpijskich po drugiej wojnie światowej
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Folia Orientalia