Rocznik 2021
Udział duchowieństwa katolickiego w kampanii wyborczej do parlamentu jesienią 1922 r. na terenie powiatów iłżeckiego, kozienickiego i opatowskiego
Polityka władz Polski wobec Związku Polaków na Białorusi w latach 2016-2017
Czerwono-biało-czerwona Łódź : lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL
Brak okładki
Przyczyny emigracji stanu wojennego oraz jej ujemne i pozytywne skutki dla Australii i Polski po 1983 roku
Higiena na co dzień i nie tylko : naczynia i sprzęty w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy
 
Rocznik 2022
Potrzeby polskiej historii sztuki przed stu laty : zgodny chór i dwa głosy odrębne
Polacy i Ukraińcy w Podkarpackiem. T. 1,
Woźnickie sylwa : woźnicka Młodzież Franciszkańska, wywiady, roczniki woźnickie uzupełnienia, humor ojców pustyni "Z Woźnickiego Wzgórza"
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Korespondencja
 
Rocznik 2023
160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Małopolska : kolebka polskiego sportu = cradle of Polish sport
Brak okładki
Zeszyty Historyczne" : teka redakcyjna numeru 3/1963
Polska amunicja karabinowa o wysokiej prędkości początkowej 1931-1939 = Polish high velocity rifle ammunition 1931-1939
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Korespondencja z faksymiliami listów i wierszy, fotografiami oraz aneksem zawierającym nieznane wypowiedzi Herberta o Miłoszu i Miłosza o Herbercie a także komentarze Katarzyny Herbertowej i Marka Skwarnickiego oraz wiersze obu poetów
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
Brak okładki
Dawno i prawda. Wprowadzenie w historiozofię Czesława Miłosza
Brak okładki
Kryzys czy przełom. Studia z teorii i historii literatury. Poświęcone Profesorowi Henrykowi Markiewiczowi
Brak okładki
Confins de l'ancienne Pologne, Les. Ukraine-Lituanie-Biėlorussie XVIe-XXe siėcles
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Listy Melchiora Wańkowicza do Henryka Wiercieńskiego w sprawie pamiątek po ojcu Melchiorze - zesłańcu z 1863 roku
Brak okładki
Korespondencja
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Marek Hłasko 1934-1969. Poradnik bibliograficzny
Brak okładki
Artyści, PRL i bezpieka. Herbert, Miłosz, Hłasko i wielu innych
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Przyszłość Witkacego
Brak okładki
Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu [1911-2004]
Brak okładki
Warszawa Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Brak okładki
Literackie drogi wobec mitu
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Samotność słowa: z listów do Wacława Iwaniuka
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Listy
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (służba i życie prywatne). Cz. 1
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Toki 1863
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 3
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
80 lat Szkoły Ekonomicznej w Jarosławiu (1924-2004)
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Księga jubileuszowa
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. The campus of the Cracow University of Economics
Brak okładki
Siedemdziesięciolecie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijskie turnieje zapaśnicze 1896-1996. Udział Polaków w zapaśniczych turniejach olimpijskich 1924-1996
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Ruch olimpijski na ziemi gorzowskiej
Brak okładki
Witalis Ludwiczak [1910-1988] - prawnik z olimpijskim paszportem
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona