Rocznik 2021
Andrzej Sulima-Suryn - poeta z Krzyża Wielkopolskiego
Nazistowskie obozy na terenie Kędzierzyna-Koźla podczas II wojny światowej. Cz. 2,
Z dziejów Mętna i Mętna Małego do 1945 roku
Stanisław Piwowarski : (1944-2020) : wspomnienie
Slavic" or "Germanic Spirit"? : examples of the ideologisation of arcades in research on architecture in the 19th and 20th centuries
 
Rocznik 2022
Republika Rzymska i Wielka Brytania : kilka uwag na temat konstytucji niepisanej
Granica 1920 na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim
Dobromierz : monografia gminy
Wymyślając miasta na nowo : Helena Kurcyusz - architektka i urbanistka
Brak okładki
Poczet właścicieli Korczyny
 
Rocznik 2023
Prezydent
Studia Norwidiana" : zawartość tomów 1-40 (lata 1983-2022)
Barbarica : tysiąc lat zapomnianej historii ziem polskich
Kopernik i jego świat
Mroczna Selene : magiczny rytuał sprowadzania księżyca z niebios w epoce antycznej
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych. Bogăţia multiseculară a legăturilor istorice şi culturale polono-române
Brak okładki
Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji
Brak okładki
Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii
Brak okładki
Miłosz. A biography
Brak okładki
Żydzi w kulturze polskiej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Nareszcie wyzwoleni czy znowu zniewoleni? Polska emigracja powojenna we własnym zwierciadle
Dramat polski. Interpretacje. Cz. 1: Od wieku XVI do Młodej Polski
List do ferdydurkistów : wywiady, odpowiedzi na ankiety, listy do redakcji czasopism
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Chcę wrócić, jak emigrant, z podróży dalekiej. Z papieru, z martwych liter, żywy, do twych rąk...". Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w 50. rocznicę śmierci poety: Londyn, 16 lutego 2019
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wielcy niepoprawni politycznie
Brak okładki
Miscellanea pomorskie. Studia z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego
Brak okładki
Prymas Tysiąclecia a polska wieś. Sesja popularnonaukowa pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki odbyta 15 grudnia 2001 r. w Wierzchosławicach
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Powieść polska XIX wieku. Interpretacje i analizy
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Irredentystyczne "vademecum". O Zygmunta Miłkowskiego "Rzeczy o obronie czynnej i o Skarbie Narodowym"
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Merkury. Jednodniówka XII Zjazdu Absolwentów Szkół Handlowych i Ekonomicznych w Kaliszu 1-2 czerwca 2013 r
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
25-lecie praw doktoryzowania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Brak okładki
50-lecie Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Polscy jeźdzcy olimpijscy okresu międzywojennego. Cz. 3: Amsterdam 1928