Rocznik 2021
Relacje między Józefem Piłsudskim i Aleksandrem Kakowskim do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości
Początek I wojny światowej na Lubelszczyźnie w relacji Antoniny z Brzezińskich Kołaczkowskiej ze Strzyżewic
Zaginiona część planu klucza łódzkiego Johnneya (1812/1813)
Lista płac dla dworzan konnych króla Jana Olbrachta przekazanych koło Suczawy podczas wyprawy mołdawskiej w 1497 r
Działania wojenne gen. Żeligowskiego wobec Litwy : próby rozstrzygnięcia konfliktu przez Ligę Narodów = General Żeligowski's warfare against Lithuania : attempts to resolve the conflict by the League of Nations
 
Rocznik 2022
Druskieniki : kurort przedwojennej Polski
Krzątanina, rzeczy, kulisy podróży w listach Zygmunta Krasińskiego
Zwycięstwo sławnej cudami w swoich obrazach…" : tradycje o cudownych ocaleniach miast południowo-wschodniej Rzeczypospolitej w czasie powstania Chmielnickiego
Brak okładki
85 lat : I Liceum Ogólnokształcące d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie : 1937-2022 : XVI Zjazd Wychowanków i Absolwentów
Życie bez korekty, czyli Rzecz o profesorze Bronisławie Średniawie fizyku, historyku nauki i żeglarzu w 105-lecie urodzin
 
Rocznik 2023
Brak okładki
60 lat Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy : praca zbiorowa
Brak okładki
Lekcja z nieznanej wiedzy : szlaki zagłady nasielskich Żydów 1939-1943 = Lesson from unknown knowledge : following the extermination of the Jews of Nasielsk 1939-1943 = Umbaḳanṭ fun leḳtsie : der fun ṿeg oyfn. Oysn Nsielsḳie fon oysmordung Yidn 1939-1943
160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Brak okładki
Czyże, Łuszcze : wsie królewskie
Polska : dwanaście wieków
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Między literaturą a polityką. Korespondencja Jerzego Giedroycia z Czesławem Miłoszem
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Czesław Miłosz w zbiorach Archiwum Emigracji - opracowanie archiwalno-bibliograficzne
Brak okładki
Krzyżanowski. Spojrzenie po latach
Brak okładki
Rozumienie historii przez Miłosza
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Reprezentatywna mikroskala? Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z racji udziału ich przedstawicieli w bitwie o Monte Cassino
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Listy i pamiętnik
W kręgu literatury i języka
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Trudne początki... Aktywność gospodarcza Władysława Zamoyskiego w pierwszych latach po nabyciu Zakopanego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Dziennik. [T.] 1: 1953-1958
Brak okładki
Gombrowicz. Ja, geniusz. T. 1-2
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Cierpienie w literaturze polskiej
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Listy 1941-1956
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Walenty Gawron [1891-1977] - limanowski Witos
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Narodowa demokracja XIX-XXI wiek. Dzieje ruchu politycznego. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Romana Wapińskiego (1931-2008). T. 1: Koncepcje - ludzie
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1: Moje wspomnienia. Cz. 1-2
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Toki 1863
Romuald Traugutt 1826-1864
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Jubileusz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. Rys historyczny, pracownicy i absolwenci, wspomnienia
Brak okładki
10 lat działalności Katedry Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Stanisław Piłat [1909-1993] olimpijczyk, pięściarz rodem z Podhala
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Almanach Leżajski