Rocznik 2021
Zmagania błogosławionej Doroty z Mątów Wielkich z oficjałem pomorskim diecezji włocławskiej Henrykiem z Kamienia
Historia Oddziału Partyzanckiego Batalionów Chłopskich "Jana"
Brak okładki
95 lat Chóru "Lira" z Nasielska (1926- 2021)
Ziemie Odzyskane
Sytuacja wewnętrzna w Kamieńcu Podolskim w lecie 1648 roku w korespondencji sędziego ziemskiego podolskiego Łukasza Miaskowskiego
 
Rocznik 2022
Pomysł życia : amerykańska Fundacja Kościuszkowska : dzieło Polaka = Reaching the dream : the Kościuszko Foundation and its Polish Founder
Krzątanina, rzeczy, kulisy podróży w listach Zygmunta Krasińskiego
Konsekwencje wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1768-1774 dla Ukrainy Prawobrzeżnej = Consequences of the Russo-Turkish war in 1768-1774 for Right-Bank Ukraine
Wielki pożar miasta 1822 r
Zemsta" : biografia por. Stanisława Kopika 1914-1948 : jeżeli jesteście Polakami, nigdy ognia do partyzanta
 
Rocznik 2023
Dokumenty zbrodni wołyńskiej. T. 1
O historycznych przewodnikach Wieliczki = About historical guides of Wieliczka
Rodzina drogą Boga do świata : złoty jubileusz Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie
Zachowaliśmy się jak trzeba... : groby wojenne ofiar komunizmu w województwie wielkopolskim
Bracia Popławscy
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Autoportret przekorny. Rozmowy
Brak okładki
Listy 1964-1972
Brak okładki
Żeby nie widzieć oczu zapaczonych w nic". O twórczości Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji
Brak okładki
Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Tropy wańkowiczowskiego Smętka wiodą do Parska
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Św. Franciszek, św. Albert i Władysław Zamoyski. Wyimek z duchowej historii Zakopanego
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Gębą stąd
Brak okładki
Dziennik 1953-1969
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
Brak okładki
Pomiędzy prywatnym a publicznym. Dzienniki André Gide'a [1869-1951] i Witolda Gombrowicza [1904-1969]
Brak okładki
Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Literatura emigracyjna 1939-1989
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Pamiętnik poety
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Związki Wincentego Witosa z Henrykiem Sienkiewiczem i Władysławem Reymontem
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
Brak okładki
Drogi Polaków do niepodległości. W 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski (1824-1915) w powstaniu styczniowym 1863 roku
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Brak okładki
Pięćdziesiąt] 50 lat Technikum Ekonomicznego w Strzyżowie 1961-2011. Księga jubileuszowa
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1926-2021 : o wartościach łączących pracowników, absolwentów i studentów
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
W imię wielkości Polski. Pierwszy start bydgoskich sportowców na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Medaliści letnich igrzysk paraolimpijskich. Londyn 2012
Brak okładki
Rudzcy olimpijczycy
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)