Rocznik 2021
Kurpie a król Stanisław Leszczyński : (przypomnienie źródeł kurpiowskiej tożsamości z "libertacją stanisławowską" w tle)
Ruch Nowego Życia w Chinach, 1934-1948 = New Life Movement in China, 1934-1948
Osada kultury przeworskiej we Wrocławiu-Zabrodziu, stan. 7 (AUT. 11)
Komisja Edukacji Narodowej i Konstytucja 3 Maja - wpływ reform na współczesną oświatę polską na Litwie
Refleksje na temat procesu przekształceń miast na terenie Pomorza Zachodniego po II wojnie światowej
 
Rocznik 2022
Karin Wolff : tłumaczka z pazurem
Starosta babimojski Wojciech Suczka (1410?-1413)
Oppidum nostrum Mislimicze : dokumenty monarsze dla miasta Myślenic z czasów piastowskich i jagiellońskich
Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944-1945) : leksykon
Hohenzollernowie : władcy Prus
 
Rocznik 2023
Kopernik i jego świat
Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus : rys historyczny kruszwickiego kościoła
Bitwa pod Radzyminem : (fragment wspomnień z publikacji "Wojna w roku 1920") : reprint wydawnictwa
Na wygnańczym szlaku z Polski do Polski... : wspomnienia siostry Laurety (Zofii) Wilczyńskiej z lat II wojny światowej i wczesnego powojnia
Brak okładki
Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Miłosz - Suwalszczyzna
Brak okładki
Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak
Brak okładki
Autoportret przekorny" [1911-2004]
Nazizm - atrofia pamięci, mowa pamięci : (Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz)
Brak okładki
Silva rerum. Księga poświęcona profesorowi Markowi Kornaszewskiemu w 70. rocznicę urodzin
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
Z Kresów do Wielkopolski. [Melchior] Wańkowicz [1892-1974] w Jerce
Brak okładki
Zofia Kossak [1890-1968]
Brak okładki
Sztuka reportażu wojennego Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Jedenastu] 11 dzielnych ludzi. W 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Na obrzeżach polityki
Brak okładki
Kontakty Władysława Zamoyskiego z Bronisławem Piłsudskim
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nowoczesność i sarmatyzm
Brak okładki
Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 1: Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer
Brak okładki
Jaśnie panicz [Witold Gombrowicz]
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Barwa w języku, literaturze i kulturze. [T.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej. (Najnowsze badania)
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Kategoria narodu w kulturach słowiańskich
Brak okładki
Biblia w kulturze. Materiały z sesji zorganizowanej przez Katedrę Filologii Polskiej WSP w Słupsku i Wyższe Seminarium Duchowne w Koszlinie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR
Brak okładki
Janina Kupiec (1954-2009) - wierna strażniczka idei Wincentego Witosa
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Między irredentą a kolaboracją. Postawy społeczeństwa polskiego wobec zaborcy. W kręgu nauki i sztuki
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia 1925-2015. 90-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Brak okładki
Zarys historii szkoły 1925-1995
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Wspomnienie z Igrzysk Paraolimpijskich 2012 w Londynie - szermierka na wózkach
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Olimpijczycy województwa śląskiego (1924-2010)
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe