Rocznik 2021
Państwo a gospodarka : polityka rozwoju w przed- i porewolucyjnym Iranie (1962-2005)
Liber vetustissimus gorlicensis = Das älteste Görlitzer Stadtbuch = Najstarsza księga miejska zgorzelecka : 1305-1416. T. 3,
Chwiejna lojalność żołnierzy Justyniana : przyczyny rebelii w rzymskiej armii w Afryce w latach 536-546 n.e
Bydgoszcz na otarcie łez : polscy uchodźcy z ziem wschodnich w 1920
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Sępólnie Krajeńskim w latach 1945-1954 : powstanie, struktura, kadry. [T.] 3
 
Rocznik 2022
Brak okładki
mystery of light : medieval art in Pomerania : exhibition guide
Zmiany przestrzenne w strukturze zabudowy łemkowskiej w Łosiu = Spatial changes in the structure of Lemko buildings in Łosie
Filozofia Leszka Kołakowskiego : marksizm, chrześcijaństwo i prawa człowieka
Brak okładki
Palatium Iustitiae Ratiboriense : gmach dawnego Sądu Krajowego w Raciborzu 1892-2022 : wydano z okazji renowacji i przywrócenia funkcji sądowej
Artystyczne dzieje kolegiaty Świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu
 
Rocznik 2023
Arystokrata ducha : święty arcybiskup Józef Bilczewski (1860-1923) we wspomnieniach
Obowiązkowe i nadobowiązkowe praktyki religijne dorosłych katolików w Polsce w latach 1965-2020 na tle przemian cywilizacyjnych i społecznych : studium socjograficzne
Maksymilian Włodarczak 1890-1983 : działacz strażacki i powstaniec wielkopolski z Czarnkowa
Bohdan, Jerzy, Witold i Wacław Hulewiczowie
Połączeni dziedzictwem Łukomia
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Listy znad Susquehanny
Brak okładki
Głód rzeczy nieziemskich
Czesław Miłosz i rewolucja
Brak okładki
Wilno i ziemia Mickiewiczowskiej pamięci. Materiały III Międzynardowej Konferencji w Białymstoku, 9-12 IX 1998 w trzech tomach. T. 1: W kręgu spraw historycznych
Czesław Miłosz's reflections on the political "diseases" of the 20th century in the context of harmonizing bilateral relations between Poland and Ukraine : reliminary remarks
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Związki Melchiora Wańkowicza [1892-1974] z Jerką
Brak okładki
Szkice spod Monte Cassino
Brak okładki
De profundis. Polacy i Ameryka
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Marek Hłasko na ekranie. Scenariusze, adaptacje, filmowe portrety pisarza
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Legenda Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Łowiectwo w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskiego. Cz. 1
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Księga Janion
Brak okładki
Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998
Brak okładki
Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura, historia, kultura, sztuka
Brak okładki
Palenie cygar, muzyka, przejażdżki... Czas wolny w literaturze XIX i XX wieku
Brak okładki
Barwa w języku, literaturze i kulturze. [T.] 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Jan Lechoń jako redaktor i publicysta w okresie nowojorskim
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Przemówienia
Brak okładki
Górny Śląsk 1918-1922. Praca zbiorowa
Brak okładki
Od Witosa do Sławka
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864
Brak okładki
Polityka historyczna w literaturze polskiej
Brak okładki
Powstanie styczniowe. Sprawy, regiony, ludzie
Brak okładki
Powstanie styczniowe 1863-1864: aspekty militarne i polityczne: materiały z sympozjum
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Wśród najbliższych : z korespondencji rodzinnej Antoniny z Miłkowskich Gawrońskiej
Brak okładki
W kręgu bliskich przyjaciół i znajomych. Z korespondencji Franciszka Rawity Gawrońskiego
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Sześćdziesiąt] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwenci 1955-2012
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 1912-2002
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Lubelszczyzny
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Polscy olimpijczycy w niemieckich obozach jenieckich
Brak okładki
Antoni Gościański [1926-1998] - (nie)zapomniany olimpijczyk
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona