Rocznik 2021
Początek pontyfikatu i I Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny w świetle materiałów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Toruniu
Henryk Siemiradzki i fotografia
Wieści Thietmara o chrzcie Mieszka I
Dom w Mordach : rodzina Przewłockich 1912-1944
Tadeusz Teslar o zagrożeniu sowieckim (szkic zagadnienia)
 
Rocznik 2022
Emigracja łomżyńska na przełomie XIX i XX wieku : biografie : materiały i opracowania
Mistrzowie z Mazowsza
Kościoły i ich wyposażenie na terenie miasta oraz gminy Żary : przeszłość - teraźniejszość
Ludzie Kościoła w pracy organicznej
Jidyszland : nowe przestrzenie
 
Rocznik 2023
Wyparte, odroczone, odrzucone : niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy
Brak okładki
Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie
Karnawał 1956-1968
Sejm, rząd, król, dyktator : uwagi na czasie ; Z burzliwej doby : mowy sejmowe
system of public registers in the Kingdom of Prussia and its impact on the development of public registers in Poland in the 20th and 21st centuries
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Historia literatury polskiej
Brak okładki
Opitołoki. Parafia rodzinna Czesława Miłosza w pierwszej połowie XX wieku
Czesław Miłosz i rewolucja
Brak okładki
Oskar Miłosz [1877-1939]
Brak okładki
Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Melchiora Wańkowicza kręta droga do Polski Ludowej
Brak okładki
Od projektu do legendy. Centralny Okręg Przemysłowy po osiemdziesięciu latach (1937-2017)
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Ser. 2: Wiktor Choriew in memoriam
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Społeczeństwo PRL. 1956
Brak okładki
Hłasko a Kurylukowie
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
Listy hr. ... do Kazimierza Woźnickiego (1908-1923) ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970-1980
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Brak okładki
Nowoczesność i sarmatyzm
Brak okładki
Inne spojrzenie. Groteska w prozie polskiej o wojnie i okupacji. Gombrowicz, Dygat, Sandauer, Andrzejewski, Zieliński
Brak okładki
Rzeczpospolita domów. Zamki, dworki i pałace. T. 1
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Tymon Terlecki [1905-2000] - etos emigranta
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Via viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej
Brak okładki
Moravský exil polského premiéra Wincenty Witos
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Brak okładki
Próba przeniesienia prochów Wincentego Witosa na Wawel podjęta w latach 90-tych
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
W mazowieckiej przestrzeni kulturowej. Prace ofiarowane w 80. rocznicę urodzin profesora Ryszarda Juszkiewicza
Brak okładki
Zygmunt Miłkowski wobec poglądów Lwa Tołstoja u schyłku XIX stulecia
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Od prywatnej koedukacyjnej szkoły handlowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica (1940-2005)
Wyższe szkolnictwo ekonomiczne w Szczecinie z perspektywy 75-lecia (1946-2021) : od Akademii Handlowej do wydziału Uniwersytetu Szczecińskiego
Brak okładki
Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu
Brak okładki
Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. The Campus of the Cracow University of Economics
140 lat tarnowskiego Ogrodnika : Tarnowska Szkoła Ogrodnicza - historia i współczesność Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie-Gumniskach 1881-2021
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy. Polscy sportowcy w latach 1924-1998
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków polskich. Od Chamonix i Paryża do Soczi 1924-2014
Brak okładki
Lubelscy olimpijczycy
Brak okładki
Antoni Węglarczyk (1907-1939) żołnierz 73 Pułku Piechoty w Katowicach, sportowiec, olimpijczyk
Brak okładki
Teresa Ciepły - mistrzyni olimpijska z Bydgoszczy (1937-2006)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Aevum : rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche