Rocznik 2021
Antoni Kątski : lew estrady XIX wieku
Popielnica z cmentarzyska rzymskiego z miejscowości Osówko w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
Przesłanki i reminiscencje uchwalenia Konstytucji 3 Maja : uwarunkowania polityczno-prawne i kulturowe : monografia zbiorowa
Rocznik Centrum Studiów Białoruskich. R. 7, nr 7 (2021)
Urząd do Spraw Wyznań : struktury - działalność - ludzie. T. 2,
 
Rocznik 2022
Brak okładki
Ocalić od zapomnienia = Zachraňt před zapomněním
Szczepanki, Suszewo, Podkłokock w źródłach i we wspomnieniach mieszkańców
Listy Anny Wazy (1568-1625)
Funkcje prezydenta w polskiej tradycji ustrojowej
Komuniści w Warszawie : działalność Komitetu Warszawskiego KPRP/KPP (1918-1938)
 
Rocznik 2023
Mroczna Selene : magiczny rytuał sprowadzania księżyca z niebios w epoce antycznej
Młody Śląsk : dzieci, młodzież i literatura regionu
Bez prawa powrotu
Historia cywilizacji amerykańskiej : era konsolidacji 1861-1945
Rodzina drogą Boga do świata : złoty jubileusz Domowego Kościoła, rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zostało tylko słowo ... Wybór tekstów o "Kulturze" paryskiej i jej twórcach
Brak okładki
Czesława Miłosza autoportret przekorny
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
Brak okładki
PRL - "normalny" kraj
Brak okładki
Autoportret przekorny. Rozmowy
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Bitwa o Monte Cassino
Na tropach Wańkowicza
Zapisane : reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury
Brak okładki
Silesia - de te fabula narratur. Teksty ofiarowane Profesorowi Michałowi Lisowi
Brak okładki
Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26-27 X 1999
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork. T. 2
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hłasko, Niziński. Opowieść na podstawie wspomnień Ewy Krzyżanowskiej, Marka Nizińskiego i Zosi Komedowej
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w Zakopanem
Brak okładki
Badania nad źródłami do historii XIX i XX wieku. Studia i interpretacje
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Teczki na Baraniaka. T. 1: Świadek
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Zielone lata. Maria Jarema, 1908-1958
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Kronos
Brak okładki
Po zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś
Brak okładki
Mickiewicz daleki i bliski. Spotkania wielkopolskie w 150 rocznicę śmierci poety
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
A jednak wojna... Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Politycy i pisarze emigracji polskiej po roku 1939. Materiały z sesji z okazji 70-lecia Biblioteki Polskiej POSK w Londynie, Londyn, 8-9 grudnia 2012 r
Brak okładki
Dziennik, pamiętnik, notatnik literacki. Studia i szkice o piśmiennictwie polskim XX wieku
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Dla dobra rządu chłopskich dusz... Wiciarz, ludowiec, nauczyciel, uczony. Księga pamiątkowa pamięci profesora Józefa Ryszarda Szaflika
Brak okładki
Wincenty Witos a niepodległość Polski
Wincenty Witos : prawo i wolność są największym skarbem narodu
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
Brak okładki
Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy - rok 1944
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Powstańczy szlak do nieba Sługi Bożego Romualda Traugutta [1826-1864]
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) a Narodowa Demokracja = Zygmunt Miłkowski (Tomasz Teodor Jeż) and National Democracy
Brak okładki
Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Z kształtów cienia i okruchów życia. 110 lat szkół handlowych i ekonomicznych w Białymstoku w fotografii
Brak okładki
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992
Brak okładki
Dzieje ekonomii akademickiej w Krakowie do czasów drugiej wojny światowej
Brak okładki
Studium Ekonomiczno-Administracyjne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939)
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Opolscy olimpijczycy
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Od Chamonix i Paryża do Vancouver. Leksykon olimpijczyków polskich 1924-2010
Brak okładki
Nadzieje i rozczarowania - polscy sportowcy na XI Nowożytnych Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku - analiza przypadków
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały