Rocznik 2021
O "pielgrzym(ach) w udręce doczesnego świata" : uwagi św. Hildegardy z Bingen z 1153 r. o zakonie cystersów
Propagatorzy prac kulturalno-oświatowych i działalności popularyzatorskiej archiwów państwowych w Polsce w dobie Polski Ludowej
Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2020 (ks. Wojciech Guzewicz)
Wołomińska młodzież w Powszechnej Organizacji SP i HSP
Legionowo i okolice na łamach powojennej prasy : wybrane artykuły
 
Rocznik 2022
Ex Vita vivit! : 30. rocznica diecezji ełckiej : 1992-2022
Góralki, taterniczki, turystki : kobiety w literaturze o Tatrach do 1939 roku
Malarstwo i rzeźba = Painting and sculpture
Utrwalamy historię jednostek OSP z powiatu bieszczadzkiego
Zagraniczne samochody pancerne
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Czesław Miłosz na służbie dyplomatycznej w USA
Brak okładki
Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii
Brak okładki
Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje
Brak okładki
Teatr Byrskich. Refleksje, dokumenty, wspomnienia (wybór). Ogólnopolskie Sympozjum, Kielce 24-25 luty 1992
Brak okładki
Historia literatury polskiej do roku 1939
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Melchior Wańkowicz. Bibliografia
Brak okładki
Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Materiały I Międzynarodowej Konferencji, Białystok 21-24 IX 1989 - w czterech tomach
Brak okładki
W ojczyźnie serce me zostało". Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Polski James Dean i komuniści. Stosunek władz PRL do Marka Hłaski po wyjeździe pisarza za granicę 1958-1969
Brak okładki
Recepcja Marka Hłaski po 1989 roku
Brak okładki
Październik 1956 w literaturze i filmie
Brak okładki
Miłosne gry Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Od św. Jadwigi do Marka Hłaski. Niezwykłe losy wybitnych ludzi na Dolnym Śląsku
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysław Zamoyski 1853-1924
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław Zamoyski i John Pope Hennessy. Epizod z polsko-irlandzkich kontaktów w XIX stuleciu
Brak okładki
Władysław Zamoyski, Zakopane - Morskie Oko
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Defensor Ecclesiae : arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977) : salezjańskie koleje życia i posługi metropolity poznańskiego
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy
Brak okładki
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku
Brak okładki
Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutsch-polnischen Kulturtransferprozessen
Brak okładki
Wspominając Gombrowicza
Brak okładki
Nieznanym śladem Gombrowicza
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Pamiętnik poety
Brak okładki
Wierzyński : sense beyond catastrophe : a biography of the poet
Brak okładki
Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985
Brak okładki
Wspomnienia o Kazimierzu Wierzyńskim [1894-1969]
Brak okładki
Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Dzieła Wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Wincenty] Witos a niepodległość Polski
Brak okładki
Myśl polityczna Wincentego Witosa (1874-1945)
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie styczniowe w kulturze
Brak okładki
Romuald Traugutt do papieża Piusa IX, Warszawa, 29 X 1863 r
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polska - Ukraina. Dziedzictwo i współczesność. Pol'sa - Ukraïna. Spadsina ì sučasnìst'
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Krzywda i siła : Zygmunt Miłkowski jako patron książkowego debiutu Kasprowicza
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego - Grota w Opolu (1945-2005)
Brak okładki
Źródła i materiały do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
Brak okładki
Z 75-letnich dziejów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1926-2001
Brak okładki
Dr Zbigniew Troczewski [1904-1980] jako nauczyciel szkół ekonomicznych w Białymstoku. (Wspomnienia wychowanków)
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Bydgoscy olimpijczycy oraz medaliści mistrzostw świata i Europy
Brak okładki
Dolnośląscy olimpijczycy 1948-1998
Brak okładki
Olimpijczyk z Żar. Tadeusz Ślusarski (1950-1998)
Brak okładki
Janusz Kusociński [1907-1940] - olimpijczyk niezłomny, heroiczny bohater bieżni i pola walki
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe