Rocznik 2021
Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu "Rogate Serce" = Stanisław Szukalski and the Tribe of the Horned Heart
Gaz łupkowy w Polsce : historia, magia, protest
Zawichost 1205
Cudze chwalicie..., czyli uwag kilka o znaczeniu zbiorów etnologicznych Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie
Filmowa "Oaza" przy ul. Pocztowej
 
Rocznik 2022
Święte wzgórze? : Wawel w literaturze, sztuce i kulturze polskiej w latach 1795-1918
Brak okładki
origins : Poznań during the early Piast rule
Paweł Tetera, hetman Ukrainy prawobrzeżnej w latach 1662-1665 : (rola polityczna)
Brak okładki
#KresowiacyDlaNiepodległej : teczka edukacyjna
Kościół parafialny pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach Miasto : jego historia na tle dziejów miejscowości : praca magisterska - pisana na seminarium Historii Sztuki Kościelnej - pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Bolesława Przybyszewskiego - w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym - przedstawiona na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, Kraków, rok 1978
 
Rocznik 2023
Brak okładki
Ks. dziekan Karol Fox - kapłan miłujący Kościół
38. Dywizja Piechoty Rezerwowa : geneza i walki we wrześniu 1939 roku
Brak okładki
Magistrala z perłą w tle : Karsznice na łamach prasy w latach 1930-1939
Polacy i Niemcy, szlachta i włościanie : ziemia swarzędzka w XIX wieku
Brak okładki
60 lat Szkoły Podstawowej nr 35 w Bydgoszczy : praca zbiorowa
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Zwierzęta i ludzie
Brak okładki
Miłosz w Warszawie. Percepcja przestrzeni nieoswojonej
Brak okładki
Zbiorowa nieświadomość. Czesław Miłosz
Czesław Miłosz's reflections on the political "diseases" of the 20th century in the context of harmonizing bilateral relations between Poland and Ukraine : reliminary remarks
Brak okładki
Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Kultura" paryska. Twórcy, dzieło, recepcja
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
Brak okładki
Obława. Losy pisarzy represjonowanych
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
Brak okładki
Od Hitlera do Stalina
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko i "Kultura"
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
Brak okładki
Strony autobiografizmu
Legenda Marka Hłaski
Brak okładki
Filmowe ogrody Wojciecha Jerzego Hasa [1925-2000]
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Jadwiga Zamoyska w domu rodzinnym i na emigracji. Wspomnień część 1
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Brak okładki
Die Selbstdarstellung im Tagebuch. An Beispiel des 'Tagebuchs Witold Gombrowicz'
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
Brak okładki
Relacje polsko-rumuńskie w historii i kulturze. Materiały z sympozjum
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Dom pracy twórczej
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Życie Chopina". Rozmowa Jana Winczakiewicza z Kazimierzem Wierzyńskim w paryskim studio R.F.I. w 1960 roku
Święta Halina II" : szkic do portretu Żony ze strzępków listów uczyniony : (rzecz o Halinie Wierzyńskiej)
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Rok 1918 na Podlasiu. Praca zbiorowa
Brak okładki
Europa, Galicja, regiony. Pisma historyczne
Brak okładki
Mozaika powiatu pińczowskiego. T. 1
Brak okładki
Twórcy Niepodległości
Brak okładki
Ludowa i socjalistyczna wizja niepodległej Polski
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Męczennik za wolność i wiarę. Romuald Traugutt (1826-1864)
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Brak okładki
Emigracja postyczniowa 1863 roku
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dylematy kształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z perspektywy 50 lat istnienia Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Brak okładki
60 lat Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Technikum, Liceum Ekonomiczne w Strzelnie 1963-1974
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Szkoła Ekonomiczna we wspomnieniach absolwentów. Jubileusz 85-lecia 1924-2009
Brak okładki
Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Szczecińscy lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach drugiej wojny światowej
Brak okładki
Antoni Maszewski [1908-1944] - olimpijczyk i żołnierz
Brak okładki
Olimpijczycy z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
 
Kartoteka czasopism
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu