Rocznik 2021
Losy mieszkańców Michniowa - przymusowych robotników w III Rzeszy
Aktywista "Solidarności"
Kobiety w Polsce 1945-1989 - recenzja]
Brak okładki
60 lat Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu : 1961-2011-2021
Kontrakt na budowę zamku w Kórniku z 1426 roku
 
Rocznik 2022
Hiperbola, metafora, amplifikacja : strategie retoryczne manifestów krytycznoliterackich na przykładzie artykułu "Wizja przeciw równaniu" Jerzego Kwiatkowskiego
Z dziejów Sulisławic i nie tylko... : prace konkursowe
Relacje kościelno-państwowe na przykładzie diecezji częstochowskiej. T. 3,
Niechciana stołeczność : architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945
Z Gizelą Marią Skop rozmawia Ewelina Szendzielorz
 
Rocznik 2023
Początki czarnego niewolnictwa w Brazylii - recenzja]
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
ťeská polonistická studia. Tradice a současnost (filologie - historie - politologie - právo)
Brak okładki
Wyprawa w dwudziestolecie
Brak okładki
Czesław Miłosz w "Dzienniku" Jana Lechonia
Brak okładki
Miejsce Iwaszkiewicza - w setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej 20-22 lutego 1994 roku - Podkowa Leśna: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
Brak okładki
Zniewolony umysł po latach
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
Gombrowicz w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji odbytej w Kielcach i Opatowie 30 maja - 1 czerwca 1994
Brak okładki
Westerplatte
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
Brak okładki
Listy 1945-1963
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
Bezdroża polityki historycznej. Wokół Markowej, czyli o czym nie mówi Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Markowskie Bociany : opowieść o bohaterskiej rodzinie Wiktorii i Józefa Ulmów
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Marek Hłasko [1934-1969] z bliska
Brak okładki
Kariera pisarza w PRL-u
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Polskie piśmiennictwo filmowe
Brak okładki
Hłasko. Proletariacki książę
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Podróże poznaniaków
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski - sukcesor Działyńskich
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku
Brak okładki
Hrabia Władysław Zamoyski - Największy Dobroczyńca Polski, Tatr i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak]
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] - bohater Kościoła i Ojczyzny
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Testament. Rozmowy z Dominique de Roux
Brak okładki
Słowo o tym, jak emigranci do szkoły szli - Stempowski, Gombrowicz i Miłosz
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Gombrowicz emigrantów. Na podstawie ankiety Michała Chmielowca w londyńskich "Wiadomościach"
Brak okładki
Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Ser. 1
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i studia z dziejów kultury fizycznej
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
Brak okładki
Inter arma cantant Musae
Brak okładki
Nowojorski pasjans. Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach działalności 1939-1969
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Testament Wincentego Witosa [1874-1945]
Brak okładki
Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie, przedmioty, interakcje
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór pism
Brak okładki
Gabinety Drugiej Rzeczypospolitej
Brak okładki
Informacja o odsłonięciu obelisku upamiętniającego pobyt Wincentego Witosa w Radzyminie w sierpniu 1920 r
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Powstanie Styczniowe - seminarium
Brak okładki
Zeznanie Romualda Traugutta, Warszawa, 22 IV/4 V 1864
Brak okładki
Przypominać zapomniane, odkrywać nieznane. Polskie losy. Kościół, Syberia, Rosja (XIX-XX w.). Studia ofiarowane profesorowi Eugeniuszowi Niebelskiemu w 70. rocznicę urodzin
Brak okładki
Konferencja naukowa "Romuald Traugutt i Konstanty Kalinowski. W 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego", Brześć 23-25 maja 2003 r
Brak okładki
Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Listy do Henryka Bukowskiego z lat 1889-1900
Brak okładki
Polonia Restituta. Materiały z ogólnopolskiej studenckiej konferencji z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Zasługi bp. Stanisława Adamskiego dla Wyższego Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach
Brak okładki
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu w latach 1946-1996. Szkic monograficzny. 50 lat ZSE
Brak okładki
Wielka Księga Jubileuszu 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Brak okładki
Stulecie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 1912-2012
Brak okładki
Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1991-2001
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Olimpijczycy ziemi sądeckiej
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Świętokrzyscy olimpijczycy
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Folia Orientalia