Rocznik 2021
Brak okładki
Szczęść Boże
Przez radosne okulary - recenzja]
Kary za przestępstwa "wszelakie" według Bogumiła Jastrzębowskiego, autora "Konstytucji dla Europy z 1831 roku"
Krótka historia "Koraba"
Miedź Legnica : pół wieku piłkarskiego klubu
 
Rocznik 2022
Kronika Szkoły Podstawowej w Pobórce Wielkiej
Było, minęło, zostało w pamięci
Mikołaj Kopernik : nowe oblicze geniusza
Działalność charytatywna i opiekuńcza w szkołach Okręgu Szkolnego Krakowskiego w II Rzeczypospolitej
Kapłan Archidiecezji Lwowskiej : trzy spojrzenia na życie i dzieło Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego
 
Rocznik 2023
Jarosław Iwaszkiewicz mniej znany
Wyprawa do Indii i Nepalu
Gdy nieme groby przemawiają... : Archiwum dr. Jana Zygmunta Robla. Cz. 2
Gawędy o Niedźwiedziu
Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1638-1655
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Na tropach twórczości i czasów minionych. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Damianowi Tomczykowi [1942-2013]
Brak okładki
Miłosz listy pisze
Brak okładki
Opitołoki. Parafia rodzinna Czesława Miłosza w pierwszej połowie XX wieku
Brak okładki
Miłosz w Warszawie. Percepcja przestrzeni nieoswojonej
Brak okładki
List do Henryka Giedroycia]
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Studia nad polszczyzną kresową. T. 7
Brak okładki
Ostatnie słowo oskarżonego wygłoszone przed Sądem Okręgowym m. st. Warszawy 5 XI 1964 r
Brak okładki
Being Poland. A new history of Polish literature and culture since 1918
Brak okładki
Teka rozmaitości z wieku nie tylko XIX. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Dacie z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Brak okładki
Melchior Wańkowicz a Białoruś
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Z dziejów wsi Markowa
Brak okładki
Z przeszłości Żydów polskich. Polityka, gospodarka, kultura, społeczeństwo
Brak okładki
Ratując życie innych, złożyli w ofierze własne
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Spotkanie z Markiem Hłaską
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Piękny dwudziestoletni : biografia Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Brak okładki
Władysław Zamoyski [1853-1924] w anegdotach
Brak okładki
Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w
Brak okładki
W służbie książki. Praca zbiorowa ofiarowana doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Arcybiskup Poznański Antoni Baraniak w moich wspomnieniach
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] obrońca Kościoła. Wspomnienie
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Nasz XX wiek. Style, tematy, postawy pisarskie
Brak okładki
Nowoczesność i sarmatyzm
Brak okładki
Prometeusz, kameleon, narcyz - Witold Gombrowicz [1904-1969]
Brak okładki
Arc és álarcok. Magyarok Gombrowiczról
Brak okładki
Mrożek w odsłonach. 39 opowieści z różnych miejsc i czasów
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
W literackich konstelacjach. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Hurnik
Brak okładki
Życie Chopina
Brak okładki
Pamiętnik poety
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Stanisław Mierzwa 1905-1985. Ludowiec i działacz niepodległościowy
Brak okładki
Silna demokracja w silnym państwie. Koncepcje reformy ustroju politycznego państwa w publicystyce XX wieku
Brak okładki
Moje z Wierzchosławicami spotkania
Brak okładki
Ostatnia droga Wincentego Witosa
Brak okładki
Historia, polityka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
O polskich elitach raz jeszcze. Studia ofiarowane profesor Janinie Leskiewiczowej [ur. 1917] z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
Brak okładki
Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Gdy normy wszystkie z zawias wyskoczą". Literatura, emigracja, naród w projekcie dla Polski Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego)
Brak okładki
Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)
Brak okładki
Literatura niewyczerpana. W kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Stan organizacyjny i zadania wyższych szkół ekonomicznych w Polsce w latach 1945-1955
Brak okładki
Ludzie nauki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Księga jubileuszowa z okazji 65-lecia powstania uczelni
Brak okładki
20 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie
Brak okładki
Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej
Całe życie jest szkołą : jubileusz 75-lecia koszalińskiego "Ekonoma" (1945-2020)
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Leksykon olimpijczyków regionu łódzkiego : Paryż - Pyeongchang 1924-2018
Brak okładki
Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986). Gimnastyczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. W 100. rocznicę urodzin
Brak okładki
Bronisław Malinowski [1951-1981] mistrz olimpijski, honorowy obywatel Grudziądza
Brak okładki
Sportowcy Śląska i Zagłębia w polskiej reprezentacji letnich igrzysk olimpijskich (1948, 1952, 1956)
Brak okładki
Zapomniana Olimpijka. Julia Wojciechowska-Senftleben (1915-1986)
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Folia Orientalia
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Acta Judaica Lodziensia : studia i materiały