Rocznik 2021
Droga Bohdana Mazurka do "Bozzetti" w kontekście wczesnych utworów powstałych w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia
Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej - anatomia i chirurgia", Elbląg, 17 VI 2021
Kaszëbsczi Schnitzelbank, to je czile Słów ò piesni "Kaszëbsczé nótë"
Czynniki integracji szlachty polskiej i z Prus w społeczeństwo Żmudzi w drugiej połowie XVI wieku
Twarze olsztyńskiej estrady
 
Rocznik 2022
Konsekwencje wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1768-1774 dla Ukrainy Prawobrzeżnej = Consequences of the Russo-Turkish war in 1768-1774 for Right-Bank Ukraine
Leksykon logików polskich : 1900-1939
Brak okładki
Kobiecy dwór szlachecki i mechanizmy jego funkcjonowania
Tygodnik Solidarność rocznik 1981 : polski głos wolności czasu nadziei
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych jako pozytywny prawodawca : analiza wybranego orzecznictwa i jego wpływu na ustrój, kulturę oraz historię Stanów Zjednoczonych
 
Rocznik 2023
Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnieniowe
Brak okładki
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Chojnicach w latach 1945-1954 : powstanie, struktura, kadry. [T.] 5
Legendy nie umierają : pamięci profesora Andrzeja Tyszki
Igrzyska lekkoatletów : olimpijska historia lekkoatletyki 1896-2020. T. 11,
Politechnika Warszawska : historia i tradycja w zarysie
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym: Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński
Brak okładki
Od polityki do poetyki. Prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu [ur. 1934]
Brak okładki
Trzynaście arcydzieł romantycznych
Brak okładki
Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony. Studia
Brak okładki
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Dedykacje w książce dawnej i współczesnej
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Biblioteki i książki w literaturze
Brak okładki
King i Królik. Korespondencja Zofii i Melchiora Wańkowiczów
Brak okładki
Wojna bolszewicka rok 1920
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
Brak okładki
Muzeum zgody w Markowej
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Dżentelmeni PRL-u
Brak okładki
Polska szkoła filmowa. Reinterpretacje i nawiązania
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Socrealizm. Fabuły, komunikaty, ikony
Brak okładki
Literatura czasów PRL-u o PRL-u
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Władysława Zamoyskiego umiłowanie lasu
Władysław hr. Zamoyski (1853-1924) i jego bliscy. Działalność w kraju i za granicą
Brak okładki
Zasługi hr. Władysława Zamoyskiego Juniora (1853-1924) ostatniego właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich, dla Polski i Polaków oraz kontrowersje wokół jego osoby i działalności
Wpływ domu rodzinnego Władysława hr. Zamoyskiego na jego postawę moralną i działalność społeczną
Brak okładki
Władysław Zamoyski, 1853-1924. Fundator Kórnika i Zakopanego
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Prymas August Hlond w obliczu śmierci. Nieznane źródło narracyjne o ostatnich dniach jego życia i śmierci (18/19-22 października 1948 r.)
Brak okładki
Reakcja władz na list pasterski arcybiskupa Antoniego Baraniaka w 1966 roku
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Dziewięćset sześćdziesiąty szósty] 966. Poznańskie dziedzictwo
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak jako Pasterz Diecezji
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Węgry - Polska w Europie Środkowej. Historia - literatura. Księga pamiątkowa ku czci profesora Wacława Felczaka
Brak okładki
Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności
Brak okładki
Living in Another Language". Witold Gombrowicz's Argentinean Experience
Brak okładki
Przed i po. Witold Gombrowicz [1904-1969]. [T.] 2
Brak okładki
Norwid mniej znany - przybliżenia. Prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Krytycy teatralni XX wieku. Postawy i światopoglądy
Brak okładki
Czytanie Wierzyńskiego
Brak okładki
Szkice i portrety literackie
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Dzieła wybrane. T. 1-5
Brak okładki
Konflikt Wincentego Witosa z duchowieństwem Diecezji Tarnowskiej
Brak okładki
Witos o demokracji. Wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa
Brak okładki
Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski 1918. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe 4 XI 1988
Brak okładki
Wincenty] Witos [1874-1945] a Polska
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Powstanie styczniowe. Motywy. Walka. Dziedzictwo
Brak okładki
Bohater obowiązku. Legenda literacka Romualda Traugutta - rekonesans
Brak okładki
Człowiek świętego imienia. Legenda Traugutta w piśmiennictwie polskim XIX i XX wieku
Brak okładki
Tradycje polskiego szkolnictwa artylerii przeciwlotniczej (1918-1939). Materiały z konferencji przeprowadzonej w dniu 27.11.1992 r
Brak okładki
Proces Romualda Traugutta
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd. Materiały konferencyjne
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. 2
Brak okładki
Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Brak okładki
Marzec 1968 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie
Brak okładki
Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007
Brak okładki
Złota księga 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Brak okładki
100-lecie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Polscy kolarze na igrzyskach olimpijskich. Polish cyclists at the olympic games
Medaliści olimpijscy Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w latach 1950-2020
Brak okładki
Chorzowscy olimpijczycy (1924-2014)
Brak okładki
Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002): A-M
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Art of the Orient
Brak okładki
Archiwariusz : biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
Brak okładki
Folia Orientalia
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)