Rocznik 2021
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w międzywojennym Wilnie
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu: bibliografia retrospektywna za lata 1951-2021
Brak okładki
Polsko-niemieckie stosunki w sejmowej i senackiej debacie w latach 1989-1991 = German-Polish relations in the sejm and senate debate
Czy literatura na łamach "Prometeja" była młodzieży do życia potrzebna?
Władza świecka i władza religijna w lokalnych społecznościach w Polsce
 
Rocznik 2022
Zielony Trójkąt" : antykomunistyczny związek zbrojny w Wielkopolsce 1945 : żołnierze i współpracownicy z powiatu gnieźnieńskiego
Zakazane kontakty : współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976-1989
Z Polski do Polski : z Wilna do Torunia : wspomnienia
Nie weszli. - Dlaczego... : "Mniejsze zło" zamiast "internacjonalizmu proletariackiego"
Rytuały męskości pokolenia Kolumbów
 
Rocznik 2023
Młody Śląsk : dzieci, młodzież i literatura regionu
Powstanie, rozwój i znaczenie współczesnej myśli liberalnej
Brak okładki
Państwo - prawa człowieka - mniejszości narodowe : monografia dedykowana profesorowi Grzegorzowi Januszowi
Złota księga uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919. T. 1
Zdzisław Maćkowski
 
20. rocznica śmierci Czesława Miłosza
Brak okładki
Ścieżkami pisarzy. T. 1: Studia i szkice o Krakowie
Brak okładki
W krainie pamiątek. Prace ofiarowane profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin
Brak okładki
Polen. Jubiläen und Debatten. Beiträge zur Erinnerungskultur
Brak okładki
Ślady Szekspira. Jego dzieło w literaturze i teatrze
Brak okładki
Bielinski et la licorne
 
50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza
Brak okładki
Działalność narodowa Polaków na północnym pograniczu polsko-niemieckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Praca zbiorowa
Brak okładki
Wokół Wańkowicza
Brak okładki
Listy 1945-1963
Brak okładki
Monte Cassino
Brak okładki
Na tropach [Melchiora] Wańkowicza [1892-1974]
 
80. rocznica śmierci rodziny Ulmów
Brak okładki
Sprawiedliwi i ich świat. Markowa w fotografii Józefa Ulmy
Brak okładki
Righteous Among Nations. The scope and forms of help to Jews in East Central Europe during occupation by the Third Reich
Brak okładki
Wielcy Polacy z Galicji i Kresów Południowo-Wschodnich. Praca zbiorowa
Brak okładki
Święta rodzina z Markowej: kult Ulmów i polityka historyczna
Brak okładki
The risk of survival. The rescue of the Jews by the Poles and the tragic consequences for the Ulma family from Markowa
 
90. rocznica urodzin Marka Hłaski
Brak okładki
Piękny dwudziestoletni. Biografia Marka Hłaski [1934-1969]
Brak okładki
Kino Marka Hłaski
Brak okładki
Matka [Marka] Hłaski
Legenda Marka Hłaski
W kręgu literatury i języka
 
100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
O ojcach założycielach i pierwszych budowniczych Muzeum Tatrzańskiego. Pokłosie sympozjum z okazji 120-lecia zawiązania się TMT i narodzin MT oraz 120-lecia urodzin Juliusza Zborowskiego odbytego w Zakopanem 25 września 2008 r
Brak okładki
Władysław hrabia Zamoyski [1853-1924], niezwykły właściciel dóbr zakopiańskich. W 90 rocznicę śmierci
Brak okładki
Spór o Morskie Oko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 90 rocznicy procesu w Grazu 1902-1992, Zakopane 12-13 września 1992 r
Brak okładki
Szkielet kobiety ze zbiorów etnograficznych Władysława Zamoyskiego
Brak okładki
Zakopiańskie wodociągi i kanalizacja 1905-2005
 
120. rocznica urodzin Antoniego Baraniaka
Brak okładki
Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956-1970
Relacja arcybiskupa Antoniego Baraniaka o sytuacji polskiego duszpasterstwa w Anglii z listopada 1972 r
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
Brak okładki
Arcybiskup Antoni Baraniak [1904-1977] SDB. Wspomnienie w 50. rocznicę objęcia rządów w metropolii poznańskiej
Brak okładki
Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977
 
120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza
Brak okładki
Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie
Brak okładki
Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru
Brak okładki
Muzyczność w dramacie i teatrze
Brak okładki
Witold Gombrowicz [1904-1969]
Witold Gombrowicz - ja!
 
130. rocznica urodzin Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Źródła młodzieńczych fascynacji. O początkach drogi twórczej Kazimierza Wierzyńskiego
Brak okładki
Z problemów aksjologii literatury i kultury popularnej. Prace ofiarowane Józefowi Nowakowskiemu
Brak okładki
Kazimierz] Wierzyński [1894-1969]
Halina z Pfefferów Wierzyńska (1903-1980)
Brak okładki
Nowożytne Igrzyska Olimpijskie w mediach polskich do 1936 roku
 
150. rocznica urodzin Wincentego Witosa
Brak okładki
Emigracja Wincentego Witosa w Czechosłowacji 1933-1939. Konferencja popularnonaukowa pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prof. dr. hab. Franciszka Ziejki z okazji odsłonięcia obelisku ku czci Wincentego Witosa w Gródku w Republice Czeskiej, 4 X 2003 r
Brak okładki
Idee, państwo, ludowcy. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Jana Jachymka
Brak okładki
Wincenty Witos i Józef Piłsudski w walce o niepodległość Polski. [Cz.] 1-2
Brak okładki
Publicystyka
Brak okładki
Moja tułaczka w Czechosłowacji
 
160. rocznica urodzin Romualda Traugutta
Brak okładki
Romuald Traugutt w służbie polskich mitów politycznych XIX i XX wieku
Brak okładki
W sto pięćdziesiątą] 150. rocznicę powstania styczniowego
Brak okładki
Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku
Brak okładki
Romuald Traugutt. Cztery decyzje
Brak okładki
Romuald Traugutt - ostatni dyktator Powstania Styczniowego (1863-1864)
 
200. rocznica urodzin Zygmunta Fortunata Miłkowskiego (pseud. Teodor Tomasz Jeż)
Brak okładki
Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym. Wybór pism
Zygmunt Miłkowski - współtwórca Ligi Polskiej wobec socjalizmu
Brak okładki
Kampania dahomejska 1892
Brak okładki
Kontakty Zygmunta Miłkowskiego [1824-1915] z Polonią amerykańską
Brak okładki
Dziecko. [T.] 1
 
Rok Edukacji Ekonomicznej
Brak okładki
Dwudziestolecie] 20-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (1995-2015). Nauki Ekonomiczne na Warmii i Mazurach
Brak okładki
Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008)
Brak okładki
Wspólny fragment biografii. Pięćdziesiąt lat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie
Brak okładki
Siódmy] VII Zjazd Absolwentów Studiów Ekonomicznych i Socjologicznych w Łodzi, 4-7 czerwiec 2009 r. 20 lat Stowarzyszenia
Brak okładki
Od Szkoły Handlowej do "Ekonomika". Szkice do dziejów szkolnictwa handlowego i ekonomicznego w Kaliszu
 
Rok Polskich Olimpijczyków
Brak okładki
Leksykon polskich olimpijczyków 1924-1998
Biegnij, Bronek, Biegnij...! : Bronisław Malinowski (1951-1981) : mistrz olimpijski - lekkoatleta
Brak okładki
Tomaszowscy olimpijczycy w stulecie igrzysk olimpijskich ery nowożytnej 1896-1996
Brak okładki
Sport olimpijski w Polsce 1919-1939. Biogramy olimpijczyków
Brak okładki
Olimpijczycy Pomorza Zachodniego. Olympians of West Pomerania
 
Kartoteka czasopism
Brak okładki
Almanach Leżajski
Brak okładki
Archaeologia Historica Polona
Scripta Judaica Cracoviensia: studies in Jewish history, culture and religion. Vol. 19 (2021)
Brak okładki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim = Archiva, Bibliothecae et Musea Ecclesiastica
Brak okładki
Głogowskie Zeszyty Naukowe